Navigacijska pot

Samozavestnejši potrošniki - 05/12/2011

Stisk rok, v ozadju pravniške knjige © istockphoto.com/John Keith

Po novih predpisih bodo potrošniki hitreje, laže in ceneje reševali spore s prodajalci blaga in storitev v Evropski uniji.

Leta 2010 je imel težave z nakupom blaga oziroma storitev na enotnem trgu vsak peti evropski potrošnik. Predvideni stroški nerešenih sporov naj bi znašali 0,4 % BDP Evropske unije.

EU si zato prizadeva ponuditi možnost zunajsodnega reševanja vsem potrošnikom, ne glede na to, kaj so kupili in kje oziroma za kak nakup je šlo, spletni ali običajni.

Z učinkovitim in preglednim sistemom želi okrepiti samozavest potrošnikov in jih opogumiti, da bodo poiskali najugodnejše ponudbe v celotni Evropi, ter posledično spodbuditi konkurenco in gospodarsko rast.

Reševanje pogodbenih sporov

Po predlogu English naj bi vsi potrošniki imeli možnost alternativnega reševanja sporov: nevtralna tretja stran bi predlagala rešitev spora ali prevzela vlogo mediatorja med potrošnikom in prodajalcem. Po oceni naj bi potrošniki s splošno dostopnim alternativnim reševanjem sporov prihranili 22,5 milijard evrov na leto.

Organi za alternativno reševanje sporov bodo morali izpolnjevati pogoje glede kakovosti in rešiti spor v 90 dneh. Trgovinska in storitvena podjetja bodo potrošnika v primeru spora obvestila, kateri organi alternativnega reševanja sporov so pristojni za njihovo pritožbo.

Reševanje spletnih sporov

Potrošniki naj bi imeli zdaj tudi možnost spletnega reševanja sporov, ki bi potekalo tako kot alternativno reševanje, vendar na spletu. Po predlogu naj bi potrošniki in trgovalci reševali pritožbe v zvezi s spletnimi čezmejnimi nakupi na enotni vseevropski spletni platformi.

Potrošnik bi pritožbo vložil na spletni platformi, sistem pa bi jo poslal ustreznemu nacionalnemu organu za reševanje sporov, ki bi moral spor rešiti v 30 dneh.

Kaj sledi

Evropski parlament in Svet EU sta se zavezala, da bosta predlog sprejela pred koncem leta 2012. Države EU bodo imele potem 18 mesecev časa za prenos direktive o alternativnem reševanju sporov, kar pomeni, da bi bil sistem kakovostnega zunajsodnega reševanja sporov vzpostavljen v drugi polovici leta 2014.

Vseevropska spletna platforma bi začela delovati pol leta zatem, tj. na začetku leta 2015.

Več o reševanju potrošniških sporov English

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave