Ścieżka nawigacji

Uścisk dłoni na tle półki z prawniczymi książkami © istockphoto.com/John Keith

Nowe przepisy zapewnią szybsze, prostsze i tańsze rozwiązywanie sporów z przedsiębiorcami w razie problemów związanych z nabywaniem towarów i usług w UE.

W 2010 r. co piąty konsument w Europie doświadczył problemów związanych z nabywaniem towarów i usług na jednolitym rynku. Koszty nierozstrzygniętych sporów konsumenckich szacuje się na 0,4 proc. PKB UE.

Teraz UE dąży do tego, by pozasądowe rozwiązywanie sporów było dostępne dla każdego, bez względu na rodzaj produktu czy usługi i bez względu na miejsce i sposób (online lub bezpośrednio) ich nabycia.

Skuteczniejszy i przejrzystszy system powinien zwiększyć zaufanie konsumentów i zachęcić ich do aktywnego poszukiwania najkorzystniejszych ofert w całej UE, a tym samym sprzyjać konkurencji i wzrostowi gospodarczemu.

Rozstrzyganie sporów umownych

Przedstawione wnioski legislacyjne English przewidują, że wszyscy konsumenci będą mieli możliwość skorzystania z alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich (ADR), tj. neutralna strona trzecia będzie mogła zaproponować rozwiązanie sporu lub mediację pomiędzy klientem a przedsiębiorcą. Szacuje się, że ogólny dostęp do ADR pozwoli konsumentom zaoszczędzić rocznie ok. 22,5 mld euro.

Arbitrzy będą musieli spełniać określone kryteria jakości i będą rozstrzygać spory w ciągu 90 dni. Firmy będą musiały informować konsumentów o arbitrze właściwym do rozpatrywania ewentualnych sporów umownych, które mogą pojawić się w relacji z klientem.

Rozstrzyganie sporów online

Konsumenci będą mogli również rozwiązywać spory przez Internet. W tym celu powstanie ogólnounijna platforma internetowa („platforma ODR”) dostępna dla konsumentów i przedsiębiorstw i służąca rozstrzyganiu sporów dotyczących zakupów dokonanych przez Internet w innym państwie UE.

Skargi konsumentów będą automatycznie przesyłane za pośrednictwem internetowej platformy do właściwego krajowego arbitra, którego zadanie będzie polegało na znalezieniu rozwiązania sporu w ciągu 30 dni.

Kolejne kroki

Parlament Europejski i Rada UE zobowiązały się przyjąć przedstawione wnioski do końca 2012 r. Po przyjęciu pakietu państwa członkowskie UE będą miały 18 miesięcy na wdrożenie dyrektywy ADR. Oznacza to, że wysokiej jakości alternatywne metody rozstrzygania sporów konsumenckich powinny być dostępne na całym terenie UE w drugiej połowie 2014 r.

Ogólnounijna platforma dla internetowego systemu rozstrzygania sporów zostanie w pełni uruchomiona sześć miesięcy po tym terminie, tzn. na początku 2015 r.

Więcej na temat rozstrzygania sporów konsumenckich English

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki