Navigācijas ceļš

Lai patērētāji spētu iepirkties ar mierīgu sirdi - 05/12/2011

Rokasspiediens ar likumu krājumiem dibenplānā © istockphoto.com/John Keith

Pateicoties jauniem pasākumiem, patērētāji varēs ātrāk, vieglāk un lētāk izšķirt ar tirgotājiem radušos strīdus, pērkot preces un pakalpojumus Eiropas Savienībā.

2010. gadā katram piektajam patērētājam Eiropā radās problēmas, pērkot preces un pakalpojumus vienotajā tirgū. Neizšķirtie strīdi izmaksā aptuveni 0,4 % no ES IKP.

Tagad ES vēlas panākt, lai ikviens varētu izmantot ārpustiesas mehānismu neatkarīgi no tā, kas, kur un kā iegādāts — internetā vai klātienē.

Efektīvāka un pārredzamāka sistēma vairotu patērētāju uzticēšanos un mudinātu pircējus aktīvāk meklēt labākos piedāvājumus visā ES, tādējādi sekmējot konkurenci un ekonomikas izaugsmi.

Līgumisko strīdu izšķiršana

Priekšlikumos English ierosināts ieviest visiem patērētājiem pieejamu tiesisko aizsardzību ar tāda alternatīvās strīdu izšķiršanas mehānisma palīdzību, kurā risinājumu vai starpniecību starp patērētāju un tirgotāju varēs piedāvāt neitrāla trešā puse. Tiek lēsts, ka vispārēji pieejams alternatīvās strīdu izšķiršanas mehānisms palīdzēs patērētājiem ietaupīt 22,5 miljardus eiro gadā.

Šķīrējtiesnešiem būs jāievēro zināmi kvalitātes kritēriji un strīdi jāizšķir 90 dienu laikā. Uzņēmumi informēs patērētājus par to, pie kuriem šķīrējtiesnešiem vērsties, ja izceļas strīds par līguma noteikumiem.

Internetā radušos strīdu izšķiršana

Otra iespēja patērētājiem ir internetā radušos strīdu izšķiršana. Tas ir process, kas līdzinās alternatīvajai strīdu izšķiršanai, tikai pilnībā risinās tīmeklī. Plāns ir izveidot visai ES vienotu interneta portālu, kur patērētāji un tirgotāji var atrisināt strīdus par internetā veiktiem pārrobežu darījumiem.

Patērētāju sūdzības automātiski no šīs interneta platformas tiks nosūtītas kompetentajam valsts šķīrējtiesnesim, kam tad būs jāpalīdz atrast risinājumu 30 dienu laikā.

Nākamie soļi

Eiropas Parlaments un ES Padome ir apņēmušies šos priekšlikumus pieņemt līdz 2012. gada beigām. Pēc pieņemšanas ES valstu valdībām būs 18 mēneši laika, lai īstenotu alternatīvās strīdu izšķiršanas direktīvu. Tas nozīmē, ka kvalitatīvam ārpustiesas alternatīvās izšķiršanas mehānismam vajadzētu sākt darboties visā Eiropas Savienībā 2014. gada otrajā pusē.

Visai ES vienotais portāls, kurā strīdus izšķirs tīmeklī, ar pilnu jaudu sāks darboties, kad būs pagājuši seši mēneši kopš minētā termiņa, proti, 2015. gada sākumā.

Vēl par patērētāju strīdu risināšanu English

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites