Cosán nascleanúna

Cabhrú le tomhaltóirí ceannach is muinín acu - 05/12/2011

Craitheadh láimhe os comhair na leabhar dlí © istockphoto.com/John Keith

De bharr na mbeart nua, is fusa, is gasta agus is saoire a bheidh sé do thomhaltóirí aighnis le trádálaithe a réiteach is iad ag ceannach earraí is seirbhísí san AE.

In 2010 bhí fadhbanna ag duine as gach cúigear tomhaltóirí Eorpacha is iad ag ceannach earraí is seirbhísí sa mhargadh aonair. Meastar ag 0.4% d'OTI an AE costas na n-aighneas gan réiteach.

Anois tá faoin AE a chinntiú go mbeidh réiteach lasmuigh den chúirt ar fáil do chách, is cuma cad a cheannaíonn siad, cár ceannaíodh é nó conas - ar líne nó as líne.

Córas níos éifeachtaí agus níos trédhearcaí, ba cheart to méadódh sé muinín na dtomhaltóirí is go misneodh sé iad chun na tairiscintí is fearr ar fud an AE a lorg, rud a chuirfeadh le cumas iomaíochta is le fás geilleagrach.

Aighnis chonarthacha a réiteach

De réir na dtograí English, beidh rochtain ag gach tomhaltóir ar Réiteach Malartach ar Aighnis (RMA) – mar a molfaidh tríú páirtí neodrach réiteach nó mar a n-eadránóidh sé idir an tomhaltóir is an trádálaí. Meastar go gcoigleoidh teacht uileghabhálach ar RMA €22.5 billiún sa bhliain ar thomhaltóirí.

Beidh ar eadránaithe critéir cháilíochta ar leith a chomhlíonadh agus aighnis a réiteach laistigh de 90 lá. Cuirfidh lucht gnó a gcustaiméirí ar an eolas faoi cén t-eadránaí a phléifidh le haighnis chonarthacha má tharlaíonn siad.

Aighnis ar líne a réiteach

Agus an dara roghna do thomhaltóirí, sin Aighnis a Réiteach ar Líne (ARL), próiseach atá cosúil le RMA ach gur go hiomlán ar líne a bheidh sé. Sa phlean cruthófar ardán amháin ar líne ar fud an AE chun go bhféadfaidh tomhaltóirí is trádálaithe aighnis faoi idirbhearta trasteorann a réiteach.

Seolfar gearáin ó thomhaltóirí go huathoibreach tríd an ardán ar líne chuig an eadránaí náisiúnta inniúil, a mbeidh air/uirthi cabhrú leo le réiteach a fháil laistigh de 30 lá.

Na chéad chéimeanna eile

Chuir Parlaimint na hEorpa is Comhairle de ceangal orthu féin na tograí a ghlacadh faoi dheireadh 2012. Tar éis a nglactha, beidh 18 mí ag rialtais an AE chun an treoir RMA a chur chun feidhme, rud a chiallaíonn gur cheart go mbeadh RMA lasmuigh den chúirt ar fáil ar fud an AE faoi dhara leath 2014.

Ardán uile-AE chun aighnis a réiteach ar líne, beidh sé ag obair go hiomlán sé mhí tar éis an spriocdháta sin, go luath in 2015.

Breis faoi aighnis tomhaltóirí a réiteach English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links