Navigatsioonitee

Abiks tarbijatele ostmisel kindlustunde tagamiseks - 05/12/2011

Käepigistus seaduskogude taustal © istockphoto.com/John Keith

Uute meetmetega kiirendatakse, lihtsustatakse ning muudetakse odavamaks tarbijate ja kauplejate vaheliste vaidluste lahendamist kaupade ning teenuste ostmisel ELis.

2010. aastal koges iga viies tarbija Euroopas ühtsel turul kaupade ja teenuste ostmisel probleeme. Lahendamata vaidlused lähevad hinnaguliselt maksma 0,4 protsenti ELi SKPst.

EL tahab nüüd tagada, et vaidluste kohtuväline lahendamine oleks kõigile kättesaadav, sõltumata sellest, mida, kus või kuidas (Internetis või mitte) nad ostavad.

Tõhusam ja läbipaistvam süsteem peaks suurendama tarbijate kindlustunnet ning julgustama neid otsima aktiivselt parimaid pakkumisi ELis, mõjutades sellega konkurentsi ning majanduskasvu.

Lepingutega seotud vaidluste lahendamine

Vastavalt ettepanekutele English võivad kõik tarbijad kasutada vaidluste kohtuvälist lahendamist, mille puhul neutraalne kolmas osapool saab pakkuda välja lahenduse või olla tarbija ja kaupmehe vahel vahendajaks. Hinnanguliselt säästab vaidluste kohtuväline lahendamine tarbijate jaoks aastas 22,5 miljardit eurot.

Vahekohtunikud peavad vastama teatavatele kvaliteedinõuetele ning lahendama vaidlused 90 päeva jooksul. Ettevõtjad teavitavad tarbijaid sellest, millised vahekohtunikud tegelevad lepingutest tulenevate vaidlustega, kui need peaksid tekkima.

Veebipõhine vaidluste lahendamine

Tarbijatel on ka võimalus kasutada veebipõhist vaidluste lahendamist, mis on menetlusena sarnane vaidluste kohtuvälisele lahendamisele, kuid toimub tervikuna Internetis. Kavas on tarbijatele ja kauplejatele luua kogu ELi hõlmav ühine Internetiplatvorm, kus saab lahendada vaidlusi veebipõhiselt ja piiriüleselt.

Tarbijate kaebused saadetakse platvormi vahendusel automaatselt pädevale liikmesriigi vahekohtunikule, kes peab aitama leida lahenduse 30 päeva jooksul.

Järgmised sammud

Euroopa Parlament ja nõukogu on seadnud eesmärgiks võtta ettepanekud vastu 2012. aasta lõpuks. Pärast seda on ELi liikmesriikide valitsustel asjaomase direktiivi kohaldamiseks aega 18 kuud, mis tähendab seda, et kvaliteetne kohtuväline vaidluste lahendamine peab olema kõikjal ELis kättesaadav 2014. aasta teiseks pooleks.

ELi platvorm veebipõhiseks vaidluste lahendamiseks hakkab toimima kuus kuud hiljem, s.o 2015. aasta alguses.

Kohtuvälisest vaidluste lahendamisest täiendavalt English

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad