Διαδρομή πλοήγησης

Για να μπορούν οι καταναλωτές να κάνουν άφοβα τις αγορές τους - 05/12/2011

Χειραψία μπροστά από νομικές συλλογές © istockphoto.com/John Keith

Χάρη στα νέα μέτρα, οι καταναλωτές θα επιλύουν ταχύτερα, ευκολότερα και φθηνότερα τυχόν διαφορές με τους εμπόρους όταν αγοράζουν προϊόντα και υπηρεσίες στην ΕΕ

Το 2010 ένας στους πέντε Ευρωπαίους καταναλωτές αντιμετώπισε προβλήματα όταν έκανε αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στην ενιαία αγορά. Το κόστος ανεπίλυτων διαφορών ανέρχεται στο 0,4% περίπου του ΑΕΠ της ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί να διασφαλίσει σε όλους τη δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, ανεξαρτήτως του περιεχομένου, του τόπου και του τρόπου των αγορών: είτε έχουν γίνει μέσω Διαδικτύου είτε σε κατάστημα.

Ένα αποτελεσματικότερο και διαφανέστερο σύστημα θα αυξήσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και θα τους ενθαρρύνει να αναζητούν συστηματικά τις καλύτερες προσφορές σε όλη την ΕΕ, ενισχύοντας έτσι τον ανταγωνισμό και την οικονομική ανάπτυξη.

Επίλυση διαφορών που απορρέουν από συμβάσεις

Σύμφωνα με τις προτάσεις English, όλοι οι καταναλωτές θα μπορούν να προσφεύγουν στον μηχανισμό εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (ΕΕΔ), βάσει του οποίου ένα ουδέτερο τρίτο μέρος μπορεί να προτείνει λύση ή να μεσολαβήσει μεταξύ του πελάτη και του εμπόρου. Εκτιμάται ότι η καθολική πρόσβαση στην ΕΕΔ θα εξοικονομήσει για τους καταναλωτές 22,5 δισ. ευρώ ετησίως.

Οι διαιτητές θα πρέπει να πληρούν ορισμένα κριτήρια ποιότητας και να επιλύουν τις διαφορές εντός 90 ημερών. Οι επιχειρήσεις θα ενημερώνουν τους καταναλωτές για τους διαιτητές στους οποίους πρέπει να προσφεύγουν για τυχόν διαφορές σχετικές με συμβάσεις.

Ηλεκτρονική επίλυση διαφορών

Οι καταναλωτές μπορούν επίσης να επιλέξουν την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (ΗΕΔ), μια διαδικασία παρεμφερή με την ΕΕΔ που γίνεται όμως με αποκλειστικά ηλεκτρονικό τρόπο. Στόχος είναι η δημιουργία μιας ενιαίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας για όλη την ΕΕ που θα δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές και τους εμπόρους να επιλύουν τυχόν διαφορές στις διασυνοριακές ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Οι καταγγελίες των καταναλωτών θα αποστέλλονται αυτόματα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας στον αρμόδιο εθνικό διαιτητή, ο οποίος θα πρέπει να συμβάλει για να επιλυθεί η διαφορά μέσα σε 30 ημέρες.

Επόμενα βήματα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ έχουν δεσμευτεί να εγκρίνουν τις προτάσεις έως το τέλος του 2012. Μετά την έγκριση, τα κράτη μέλη της ΕΕ θα έχουν στη διάθεσή τους 18 μήνες για να ενσωματώσουν την οδηγία για την ΕΕΔ στο εθνικό δίκαιο. Αυτό σημαίνει ότι έως το δεύτερο εξάμηνο του 2014 θα έχουν θεσπιστεί και θα λειτουργούν σε όλη την ΕΕ αποτελεσματικοί εξωδικαστικοί μηχανισμοί εναλλακτικής επίλυσης διαφορών.

Η ενιαία πλατφόρμα για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών σε επίπεδο ΕΕ θα είναι πλήρως λειτουργική έξι μήνες μετά την προθεσμία αυτή, δηλαδή στις αρχές του 2015.

Περισσότερα για την επίλυση διαφορών που αφορούν τους καταναλωτές English

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι