Sti

Større købetryghed for forbrugerne - 05/12/2011

Et håndtryk foran en række jurabøger © istockphoto.com/John Keith

Nu kan forbrugerne hurtigere, lettere og billigere løse tvister med erhvervsdrivende, når de køber varer og tjenesteydelser i EU.

I 2010 stødte en ud af fem europæiske forbrugere på problemer, da de købte varer og tjenesteydelser på det indre marked. Uløste forbrugerkonflikter skønnes at koste, hvad der svarer til 0,4% af EU's BNP.

Nu vil EU give os alle adgang til alternative løsninger uden om domstolene, uanset hvad vi køber, eller hvor og hvordan – på nettet eller i butikken.

Et mere effektivt og åbent system kan styrke forbrugernes tillid og give dem mod på at søge mere aktivt efter gode tilbud på tværs af EU's grænser og dermed sætte skub i konkurrencen og den økonomiske vækst.

Løsning af kontraktlige tvister

Ifølge de nye forslag English får alle forbrugere adgang til alternativ tvistbilæggelse (ATB) – hvor en neutral tredjepart kan foreslå en løsning eller mægle mellem forbruger og erhvervsdrivende. Besparelserne for forbrugerne ved at få almen adgang til alternativ tvistbilæggelse anslås til ca. 22,5 milliarder euro om året.

ATB-instanser skal opfylde visse kvalitetskriterier og løse tvister inden for 90 dage. Virksomhederne skal oplyse kunderne om, hvilke ATB-instanser der kan behandle en potentiel kontraktlig tvist med dem.

Løsning af onlinetvister

Den anden mulighed for forbrugerne er onlinetvistbilæggelse (OTB). Proceduren svarer til alternativ tvistbilæggelse, men tackles helt og aldeles online. Planen er at oprette en fælles EU-dækkende onlineplatform, der gør det muligt for forbrugere og erhvervsdrivende at løse tvister om onlinekøb i andre EU-lande.

Forbrugernes klager vil blive sendt automatisk via onlineplatformen til den kompetente nationale instans, der skal hjælpe dem med at finde en løsning inden for 30 dage.

De næste skridt

Europa-Parlamentet har forpligtet sig til at vedtage forslagspakken inden udgangen af 2012. Efter vedtagelsen har EU-landene 18 måneder til at gennemføre ATB-direktivet. Det betyder, at udenretslige ATB-instanser af god kvalitet skulle være til rådighed overalt i EU i anden halvdel af 2014.

Den EU-dækkende onlineplatform for tvistbilæggelse bliver fuldt funktionsdygtig seks måneder efter denne frist, dvs. i begyndelsen af 2015.

Mere om løsning af forbrugertvister English

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links