Sökväg

Spara på resurserna – gör mer med mindre - 17/10/2011

Vår framtida välfärd står och faller med hur effektivt vi använder resurserna nu. Här hittar du några tips på vad du kan göra.

Vi betalar ett högt pris för vårt nuvarande konsumtionsmönster: allt eftersom resurserna blir mer begränsade riskerar vi får framtida välfärd.

Vi använder jordens begränsade resurser mycket snabbare än de hinner förnyas. Våra mineral-, metall- och energitillgångar är hotade och samma sak gäller fisk, timmer, vatten, jordbruksmark och andra naturtillgångar.

Resurseffektivitet handlar om att använda naturtillgångar på ett hållbart sätt – att göra mer med mindre och minska vår påverkan på miljön. Om vi väljer rätt och ändra våra konsumtionsval kan vi ge kommande generationer en god livskvalitet. Det handlar inte om att konsumera mindre utan om att konsumera annorlunda.

Vad kan vi göra och hur?

Ungefär 80 procent av vår miljöpåverkan kommer från bostäder, transporter och livsmedel. Det är alltså här vi måste göra de största förändringarna.

Vi måste förändra vårt sätt att konsumera. Vi måste använda resurserna mer sparsamt, återanvända eller återvinna när vi kan, inse värdet av de resurser som inte kan värderas i pengar och använda mindre förorenande alternativ.

Det innebär att vi måste ändra på våra vanor och börja fråga var produkter kommer ifrån och hur de tillverkats. Vi måste undvika slöseri, göra hållbara val, läsa varudeklarationer mer noggrant, återanvända, återvinna och tänka mer på naturen.

Börja med att förändra vardagslivet

Genom att äta mindre kött- och mejeriprodukter kan vi skydda den biologiska mångfalden och minska trycket på jorden. Försök minska slöseriet med mat genom att handla mer genomtänkt och använda rester.

Du kan spara energi hemma genom att täta fönster och dörrar och anpassa termostaten. Och om du nu måste byta ut din mobil varje år, se till att slänga den på rätt ställe eftersom den innehåller värdefulla metaller som kan återvinnas. 

Det är en utmaning men än så länge har vi ett val. Så vad skulle du helst göra: ta tag i problemet senare eller börja leva mer resurseffektivt redan idag?

Läs mer om klok resursanvändning

Vad EU gör för att förbättra resurseffektiviteten?

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar