Navigacijska pot

Gospodarna raba virov – z manj sredstvi do večjega učinka - 17/10/2011

Naša prihodnost je odvisna od tega, kako učinkovito lahko vire uporabljamo že zdaj. Nekaj nasvetov.

Potrošniško vedenje nas drago stane: virov je vedno manj in naša prihodnost je ogrožena.

Omejene naravne vire uporabljamo mnogo hitreje, kot se lahko obnovijo. Ogrožene so zaloge mineralov, kovin in energetskih virov, pa tudi staleži rib, zaloge lesa, voda, rodovitna prst in drugi naravni viri.

Učinkovita raba virov pomeni, da jih uporabljamo trajnostno, torej z manj sredstvi dosegamo več in zmanjšujemo učinke na okolje. Kot potrošniki si lahko z ustreznejšim potrošniškim ravnanjem zagotovimo kakovostnejše življenje in poskrbimo za boljše življenje prihodnjih generacij. Ne gre za to, da uporabljamo manj virov, ampak za to, da jih uporabljamo drugače.

Kaj lahko storimo in kako

Približno 80 % okoljskih vplivov je zaradi našega življenjskega sloga (prebivanje, prevoz in prehranjevanje), torej moramo na tem področju storiti največ.

Spremeniti moramo način, kako ravnamo z viri. Vire bi morali uporabljati varčneje, jih ponovno uporabiti ali po možnosti reciklirati, vrednotiti vire, ki nimajo ekonomske cene, in uporabljati alternativne vire, ki manj onesnažujejo.

To pomeni, da moramo znova razmisliti o naših nakupovalnih navadah, se vprašati, od kod pridejo izdelki in kako so proizvedeni, se izogibati tratenju virov in se odločati za njihovo trajnostno rabo, pazljiveje brati oznake ter se vedno znova odločati za gospodarno rabo in recikliranje ter tako naravi vrniti njeno mesto.

Začnemo lahko z vsakdanjimi stvarmi

Če bi pojedli nekaj manj mesa in mlečnih proizvodov, bi lahko bolj zaščitili biotsko raznovrstnost in manj obremenjevali tla. S previdnejšimi nakupi in s ponovno uporabo ostankov hrane bi porabili manj hrane.

Z ustreznejšo izolacijo in ogrevanjem lahko prihranimo energijo. In če že moramo vsako leto zamenjati svoj mobilni telefon, ga ne zavrzimo kar tako, saj vsebuje žlahtne kovine, ki jih lahko recikliramo.

Spremeniti navade ni enostavno, vendar zdaj še lahko izbiramo. Kaj bomo torej izbrali: pustili reševanje težav za pozneje ali začeli z učinkovitejšo rabo virov danes?

Več napotkov o pametni rabi virov

Ukrepi EU za učinkovito rabo virov

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave