Navigačný riadok

Rozumné využívanie zdrojov – menej znamená viac - 17/10/2011

Naša budúcnosť závisí od toho, ako využívame zdroje. Ponúkame vám niekoľko tipov, ako môžete zmeniť svoje každodenné návyky k lepšiemu.

Za súčasný konzumný spôsob života platíme vysokú cenu: zdroje sa stávajú vzácnejšími, čím ohrozujeme našu budúcnosť.

Obmedzené prírodné zdroje vyčerpávame oveľa rýchlejšie, než sa stihnú obnoviť. Nedostatok sa týka zdrojov nerastných surovín, kovov a energie, ako aj zásob rýb, dreva, vody, úrodnej pôdy a iných prírodných zdrojov.

Efektivita využívania zdrojov znamená ich udržateľné využívanie, t. j. efektívnejšie nakladať s menším množstvom zdrojov a minimalizovať náš vplyv na životné prostredie. Ak dokážeme zmeniť naše návyky týkajúce sa spotreby a správne sa rozhodovať, môžeme zabezpečiť vysokú kvalitu života nielen pre súčasné, ale aj budúce generácie. Je to nielen o znížení spotreby, ale aj o zmene spôsobu spotreby.

Čo môžeme urobiť a ako?

Približne 80 % negatívnych environmentálnych vplyvov spôsobených naším životným štýlom má svoj pôvod v bývaní, doprave a potravinách. Preto je potrebné konať práve v týchto oblastiach.

Potrebujeme zmeniť spôsob našej spotreby. Zdroje musíme využívať úspornejšie, opätovne ich využívať alebo recyklovať, resp. ceniť si aj tie, ktoré nemajú cenovú nálepku, a využívať menej znečisťujúce alternatívy.

Znamená to prehodnotiť svoje zvyky, viac sa pýtať na pôvod výrobkov a spôsob ich výroby, predchádzať tvorbe odpadu, prijímať ekologickejšie rozhodnutia, pozornejšie čítať štítky, opätovne používať a recyklovať a rozširovať priestor pre prírodu.

Môžeme začať s každodennými vecami

Ak budeme jesť menej mäsa a mliečnych výrobkov, môžeme pomôcť zlepšiť ochranu biodiverzity a znížiť zaťaženie pôdy. Svoju spotrebu potravín môžete znížiť starostlivejším nakupovaním a využívaním zvyškov.

Odstránením prievanu a správnym nastavením termostatu ušetríte energiu v domácnosti. Ak potrebujete každý rok nový mobil, správne ho zneškodnite, pretože obsahuje vzácne kovy, ktoré sa môžu využiť ako druhotné suroviny.

Nie je to jednoduché, ale ešte stále máme možnosť niečo zmeniť. A ako sa rozhodnete vy? Odložíte riešenie problému na neskôr alebo začnete žiť úspornejšie už dnes?

Viac tipov o rozumnom využívaní zdrojov

Čo robí EÚ pre efektívne využívanie zdrojov

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy