Ścieżka nawigacji

Inteligentne gospodarowanie zasobami – jak uzyskać więcej mniejszym nakładem środków - 17/10/2011

Jakość naszego życia w przyszłości zależy od tego, jak obecnie gospodarujemy zasobami. Oto kilka wskazówek, jak oszczędniej z nich korzystać:

To, ile i jak konsumujemy nie pozostaje bez wpływu na środowisko: zasobów, z których korzystamy, zaczyna brakować, co stanowi zagrożenie dla dobrobytu przyszłych pokoleń.

Tempo, w jakim wykorzystujemy ograniczone zasoby naszej planety, jest większe niż szybkość, z jaką mogą się one odtwarzać. Pod znakiem zapytania stoi przyszłość naszego zaopatrzenia w minerały, metale i energię. Wkrótce może nam również zabraknąć ryb, drewna, wody, żyznych gleb i innych surowców naturalnych.

Wydajne korzystanie z zasobów pomoże nam zapewnić ich trwałość. Chodzi więc przede wszystkim o to, by uzyskać więcej mniejszym nakładem środków i ograniczyć szkodliwy wpływ naszej działalności na stan środowiska naturalnego. Nie zapewnimy sobie ani przyszłym pokoleniom dobrej jakości życia, o ile nie zmienimy naszych przyzwyczajeń. Celem nie jest, by zmniejszyć konsumpcję, lecz by zmienić jej model.

Co i jak możemy zrobić?

Najważniejsze pod względem skutków dla środowiska jest to, jak mieszkamy i podróżujemy oraz co kupujemy. W sumie te czynniki odpowiadają za 80 proc. wpływu, jaki wywieramy na środowisko jako konsumenci.

Musimy zmienić nasz styl życia. Musimy oszczędnej korzystać z zasobów oraz w miarę możliwości wykorzystywać je wielokrotnie lub przetwarzać. Powinniśmy zdać sobie sprawę z tego, że niektóre zasoby są bezcenne, a także częściej sięgać po rozwiązania alternatywne – mniej szkodliwe dla naszego otoczenia.

Oznacza to, że musimy zerwać z rutyną, systematycznie sprawdzać, skąd pochodzą produkty, które kupujemy i jak zostały wytworzone, zmniejszyć ilość produkowanych odpadów, wybierać towary przyjazne dla środowiska, dokładniej czytać informacje na opakowaniach, a także ponownie wykorzystywać i przetwarzać produkty.

Wszystko zaczyna się od codziennych wyborów

Nawet nieznaczne ograniczenie ilości spożywanego mięsa i produktów mlecznych zmniejszy presję związaną z użytkowaniem gruntów, co z kolei będzie miało pozytywny wpływ na różnorodność biologiczną. Staraj się nie marnować żywności: planuj zakupy i wykorzystuj resztki.

Ilość energii wykorzystywanej w mieszkaniach można zmniejszyć, dbając o dobrą izolację i regulując panującą w domu temperaturę. A jeśli naprawdę musisz co roku zmieniać telefon komórkowy, stary model oddawaj do recyklingu – metale szlachetne, z których zbudowane są telefony, można wykorzystać ponownie.

Na pewno jest to dla nas wszystkich duże wyzwanie, lecz na szczęście mamy jeszcze wpływ na to, jak będzie wyglądała przyszłość. Musimy wybrać: stawić czoło problemom jutro czy zacząć im zapobiegać już dziś?

Więcej wskazówek na temat oszczędnego gospodarowania zasobami

Jak UE wspiera oszczędne gospodarowanie zasobami

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki