Navigācijas ceļš

Kā ar ierobežotiem resursiem panākt labāku rezultātu - 17/10/2011

Nākotnē mūsu labklājība būs atkarīga no tā, cik efektīvi izmantosim resursus šodien. Lūk, daži padomi šajā jomā!

Mūsu pašreizējais patēriņa modelis nav tik nevainīgs, kā varētu šķist, — samazinoties resursiem, mēs apdraudam paši savu labklājību nākotnē.

Zemes ierobežotie resursi tiek izlietoti daudz straujākā tempā, nekā tie spēj atjaunoties. Apdraudētas ir gan derīgo izrakteņu un rūdu atradnes un energoavoti, gan arī zivju krājumi un meži, lauksaimniecībā izmantojamā zeme un citi dabas resursi.

Efektīva resursu izmantošana nozīmē resursu ilgtspējīgu izmantošanu — kad izdodas paveikt vairāk, izmantojot mazāk resursu un saudzējot vidi. Pareizā izvēle, mainot patēriņa ieradumus, var būt izšķiroša, lai nodrošinātu dzīves kvalitāti gan tagad, gan turpmākajām paaudzēm. Nav runa par patēriņa samazināšanu, bet gan par citādu patēriņu.

Kā rīkoties? Un ar ko sākt?

Mūsu dzīvesveidā apmēram 80 % no kopējās ietekmes uz vidi rodas saistībā ar mājokli, transportu un pārtiku. Tātad galva būs jāpalauza tieši par šīm jomām.

Mums jāmaina patēriņa principi. Resursi ir jātaupa, tos jācenšas izmantot atkārtoti un iespēju robežās pārstrādāt, priekšroku dodot lētākiem un ekoloģiski tīrākiem variantiem.

Šajā nolūkā nāksies izvērtēt savus ikdienas rīcības modeļus, pacensties noskaidrot, kur un kā attiecīgais produkts ir ražots, padomāt, kā samazināt atkritumu daudzumu, kā izvēlēties ilgtspējīgākus risinājumus, uzmanīgāk izpētīt etiķetes, pārpalikumus pārstrādāt vai izmantot vēlreiz un neaizmirst par dabas nozīmi mūsu dzīvē.

Svarīga ir katra ikdienā veiktā izvēle

Nolemjot ēst mazāk gaļas un piena produktu, mēs varētu nākt talkā bioloģiskajai daudzveidībai un nepārslogot dabas ekosistēmas. Mēģiniet samazināt pārtikas atkritumus, rūpīgāk izvēloties produktus veikalā un izmantojot visu, kas pēc maltītes palicis pāri.

Mājās enerģiju var ietaupīt, noblīvējot logus un durvis un par pāris grādiem samazinot termostata iestatījumus. Par ļaunu nenāks arī tas, ja ik gadu nepirksit jaunu mobilo tālruni, bet savu laiku nokalpojušo aparātu nodosit pārstrādes punktā — tas satur vērtīgus metālus.

Viegli varbūt tas nav, bet pagaidām mums vēl ir izvēles iespējas. Kas būtu labāk: atlikt problēmas risināšanu uz vēlāku laiku vai padomāt jau šodien, kā efektīvāk izmantot resursus?

Citi padomi par resurstaupību

Ko ES dara, lai palīdzētu efektīvāk izmantot resursus

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites