Cosán nascleanúna

Úsáid chliste acmhainní - déan níos mó le níos lú - 17/10/2011

Braitheann ár leas feasta ar thíosacht ár n-úsáide acmhainní anois. Tá roinnt leidí thíos faoin tslí chun é sin a dhéanamh.

Baineann costas lenár n-iompraíocht tomhaltais reatha: agus acmhainní ag dul i dteirce, cuirimid ár leas feasta i mbaol.

Is tapúla a úsáidimid acmhainní teoranta an domhain nó mar is féidir iad a athchruthú. Tá ár soláthar mianraí, miotal is fuinnimh faoi bhagairt, mar atá ár stoic éisc, uisce, créanna torthúla agus acmhainní nádúrtha eile.

Baineann tíosacht acmhainní le húsáid inbhuanaithe na n-acmhainní - níos mó a dhéanamh le níos lú agus ár dtionchar ar an gcomhshaol a laghdú. Na roghanna cearta a ghlacadh trínár roghanna tomhaltais a athrú, féadfaidh sé dea-mhianach saoil a chinntiú, anois agus do na glúnta inár ndiaidh. Ní laghdú tomhaltais atá i gceis - ach tomhailt go héagsúil.

Cad is féidir linn a dhéanamh, is conas?

Is ó thithíocht, ó iompar is ó bhia a thagann thart ar 80% dár dtionchar ar an gcomhshaol, agus is ansin is géire an gá go ngníomhóimis.

Ní mór dúinn ár slí tomhaltais a athrú. Ba cheart dúinn acmhainní a úsáid níos cnuaisciúnaí, iad a athúsáid nó athchúrsáil nuair is féidir sin, luach ar chur orthusan ná fuil praghas orthu, agus malairtí a úsáid ar lú a dtruaillíonn siad.

Is ionann sin agus athsmaoineamh ar ghnáthaimh, fiafraí níos minice cad as a dtagann táirgí is conas a dhéantar iad, cur amú a sheachaint, roghanna inbhuanaithe a dhéanamh, lipéid a léamh níos cáiréisí, athúsáid agus athchúrsáil, agus slí a dhéanamh don nádúr.

Tig linn tosú le nithe laethúla

Dá n-íosfaimis beagán níos lú feola is táirgí déiríochta, is mó a chosnóimis an bhithéagsúlacht, agus is lú a bheadh an brú ar an talamh. Déan iarracht cur amú bia a laghdú trí shiopadóireacht níos cáiréisí, agus a mbíonn fágtha a úsáid.

Tig leat fuinneamh a choigilt sa bhaile ach síorraí a dhíothú is an teismeastat a choigeartú. Agus más gá duit dáiríre an fón póca a uasghrádú gach bliain, cuir an seancheann de láimh i gceart mar tá miotail luachmhara, ath-inúsáidte ann.

Is dúshlán é, ach ag an bpointe seo tá rogha againn fós. Mar sin, cad a b'fhearr leatsa: aghaidh a thabhairt ar an bhfadhb níos déanaí nó tosú ar shaol níos tíosaí ar acmhainní inniu?

Breis leidí ar acmhainní a úsáid go críonna

A bhfuil ar siúl ag an AE faoi thíosacht acmhainní

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links