Навигационна пътека

Разумно използване на ресурси - по-големи резултати с по-малко средства - 17/10/2011

Нашето благосъстояние в бъдеще зависи от ефективното използване на ресурсите днес. По-долу ви предлагаме няколко съвета за постигане на тази цел.

Настоящото ни поведение като потребители има своята цена: с изчерпването на ресурсите ние излагаме бъдещето си на риск.

Използваме ограничените ресурси на планетата много по-бързо, отколкото те могат да се възстановяват. Запасите ни от минерали, метали и енергия са застрашени, както и запасите от риба, дървесина, вода, плодородни почви и други минерални ресурси.

Ефективно използване на ресурсите означава те да се използват устойчиво - да се постигат по-големи резултати с по-малко средства и да се намали въздействието ни върху околната среда. Ако направим правилен избор, като променим потреблението си, можем да помогнем за гарантиране на добро качество на живота сега и за следващите поколения. Не става дума да потребяваме по-малко, а по различен начин.

Какво и как можем да направим?

Около 80 % от въздействието на нашия начин на живот върху околната среда се дължи на жилищното строителство, транспорта и храните, затова трябва да действаме най-вече в тези области.

Трябва да променим начина си на потребление. Трябва да потребяваме ресурсите по-икономично, да използваме повторно или рециклираме, когато това е възможно, да оценим стойността на ресурсите, които нямат цена, и да използваме по-малко замърсяващи алтернативи.

Това означава да преосмислим всичко, което обичайно правим, задавайки повече въпроси за това откъде идват продуктите и как са произведени, да избягваме разхищението, да правим устойчив избор, да четем етикетите по-внимателно, да използваме повторно и рециклираме и да оставим на природата мястото, което ѝ се полага.

Можем да започнем с ежедневието

Ако ядем малко по-малко месни и млечни продукти, можем да помогнем за по-доброто опазване на биоразнообразието и за намаляване на натиска върху обработваемите земи. Опитайте се да намалите разхищението на храна, като пазарувате по-внимателно и оползотворявате остатъците.

Можете да пестите енергия вкъщи, като спрете теченията и регулирате термостата си. А ако наистина изпитвате нужда да подновявате мобилния си телефон всяка година, депонирайте старите си модели по подходящ начин, тъй като в тях има ценни метали, които могат да бъдат рециклирани.

Това е предизвикателство, но на този етап все още имаме избор. И така, какво бихте предпочели: да се изправите пред проблема по-късно или да започнете да използвате по-ефективно ресурсите днес?

Още съвети за разумно използване на ресурсите

Какво прави ЕС за ефективното използване на ресурсите

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки