Navigačný riadok

Štandardná európska kúpna zmluva zjednoduší cezhraničné nakupovanie - 14/10/2011

Dve ruky (z toho jedna vychádzajúca z notebooku) pripravené na vzájomné potrasenie © iStock/Brian Jackson

Spoločný súbor fakultatívnych pravidiel pre kúpne zmluvy ponúka hneď niekoľko výhod – jednoduchší cezhraničný obchod, nižšie náklady pre podnikateľov a väčší výber a ochranu pre spotrebiteľov.

Integrovaný európsky trh priniesol za uplynulých 20 rokov celý rad výhod, od lacnejších leteniek, po nižšie ceny roamingových hovorov. Cezhraničný obchod však stále naráža na prekážky, napríklad na rozdiely medzi vnútroštátnymi systémami kúpneho práva v rámci EÚ.

Podnikateľov odrádza komplikovaný a cenovo nákladný postup spojený s riešením týchto rozdielov, v dôsledku čoho prichádzajú o obrat v odhadovanej výške 26 miliárd EUR.

Odpoveďou na menovaný problém by malo byť navrhované spoločné európske kúpne právo DeutschEnglishfrançais , vďaka ktorému by sa zjednodušil cezhraničný obchod, zvýšila ponuka tovarov a služieb za nižšie ceny a spotrebiteľom poskytla rovnaká úroveň ochrany ich práv v celej Európskej únii.

Pri doručení chybného tovaru by mali hneď niekoľko možností nápravy, konkrétne možnosť požiadať o zrušenie zmluvy a vrátenie uhradenej sumy, výmenu tovaru, jeho opravu alebo zníženie ceny.

Tieto práva by sa vzťahovali aj na spotrebiteľov, ktorí si z internetu (zadarmo) stiahli hudbu, filmy, softvér alebo iný digitálny tovar.

V súčasnosti 44 % Európanov English tvrdí, že nenakupujú v zahraničí, pretože nemajú istotu, aké sú ich práva.

Podpora obchodu

Nové pravidlá by nenahradili vnútroštátne právne predpisy, hoci štáty by sa mohli rozhodnúť ich prevziať. Podnikatelia by vďaka nim získali možnosť použiť pri predaji v inom členskom štáte EÚ fakultatívnu kúpnu zmluvu. Zmluva by bola platná iba po vzájomnej dohode medzi predajcom a kupujúcim.

Podnikatelia ponúkajúci európsku kúpnu zmluvu by už nemuseli riešiť rozdiely medzi jednotlivými vnútroštátnymi systémami zmluvného práva a znížili by tak svoje náklady.

V súčasnosti sa obchodníci, ktorí chcú uskutočňovať cezhraničné transakcie, musia prispôsobiť až 26 rozličným vnútroštátnym systémom zmluvného práva, preložiť si príslušné právne predpisy a najať si právnikov, čo v priemere znamená výdavky vo výške 10 000 EUR na každý ďalší vývozný trh. Úprava internetových stránok podnikov na podmienky konkrétneho štátu ich môže stáť v priemere ďalších 3 000 EUR.

Až 71 % európskych podnikov sa v nedávnom prieskume Englishfrançais vyjadrilo, že by spotrebiteľom v iných členských štátoch EÚ ponúkli jednotnú európsku kúpnu zmluvu, ak by bola k dispozícii.

Ďalšie kroky

Navrhované právne predpisy musí najskôr schváliť Rada a Európsky parlament, ktorý už avizoval svoju podporu tomuto návrhu v predchádzajúcom hlasovaní.

Viac o zmluvnom práve

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy