Navigointipolku

Yhteinen kauppalaki helpottaa kaupankäyntiä EU:ssa - 14/10/2011

Kaksi kättä, joista toinen ojentuu kättelemään sylitietokoneen ruudun läpi © iStock/Brian Jackson

Komissio on tehnyt ehdotuksen yhteisestä eurooppalaisesta kauppalaista, jonka tavoitteena on poistaa kaupankäynnin esteitä, lisätä tarjontaa ja parantaa kuluttajansuojaa.

EU:n sisämarkkinoista on saatu monia etuja kahden viime vuosikymmenen aikana: esimerkiksi lentojen hinnat ja kännykkäpuheluiden verkkovierailumaksut ovat alentuneet huomattavasti. EU-maiden rajat ylittävän kaupankäynnin esteet eivät ole kuitenkaan kokonaan poistuneet. Tämä johtuu suurelta osin jäsenmaiden kauppalainsäädännön eroista.

Oikeudellisiin eroihin mukautuminen on yritysten kannalta niin monimutkaista ja kallista, että ne epäröivät käydä kauppaa yli rajojen. Tämän vuoksi niiltä jää saamatta ainakin 26 miljardin euron tulot vuodessa.

Komissio on nyt tehnyt ehdotuksen yhteisestä eurooppalaisesta kauppalaista DeutschEnglishfrançais , jonka tavoitteena on poistaa kaupankäynnin esteitä, helpottaa rajat ylittävää kauppaa, lisätä tarjontaa ja alentaa kuluttajahintoja. Samalla se takaa vahvan kuluttajansuojan kaikissa EU-maissa.

Jos esimerkiksi kuluttajan ostama tuote on viallinen, hän saa uuden lain mukaan vapaasti valita, haluaako hän purkaa kaupan vai vaatia uutta tuotetta, viallisen tuotteen korjaamista tai hinnanalennusta.

Nämä oikeudet koskevat myös kuluttajia, jotka ovat ladanneet internetistä maksullista digitaalista sisältöä, kuten musiikkia, elokuvia, ohjelmistoja ja muita digituotteita.

Nykyisin 44 prosenttia eurooppalaisista kuluttajista English ilmoittaa, että epävarmuus oikeuksista pidättää heitä tekemästä ostoksia muista EU-maista.

Kaupankäynnin piristäminen

Uudet säännöt eivät korvaa kansallisia lakeja. EU-maat voivat kuitenkin halutessaan päättää, että yhteisen kauppalain sääntöjä sovelletaan myös kansallisesti. Uusien sääntöjen avulla varmistetaan ainoastaan, että muissa EU-maissa kauppaa käyvät yritykset voivat soveltaa myyntisopimuksiin valinnaista sopimusoikeutta. Myyjän ja kuluttajan on keskenään sovittava siitä, mitä sopimusoikeutta kauppaan sovelletaan.

Yritykset hyötyvät yhteisestä sopimusoikeusjärjestelmästä, sillä niiden ei enää tarvitse mukautua kansallisten lainsäädäntöjen erilaisiin vaatimuksiin. Tämä alentaa kustannuksia.

Kaupankäynti muissa EU-maissa edellyttää yrityksiltä nykyään sopeutumista jopa 26 erilaiseen kansalliseen sopimusoikeuslainsäädäntöön. Tämä tarkoittaa kutakin markkina-aluetta kohden keskimäärin 10 000 euron kuluerää lainsäädännön käännättämiseen ja lakiasiantuntijoiden palkkioihin. Yritysten verkkosivujen mukauttamisesta aiheutuu vielä noin 3 000 euron lisäkustannukset.

Äskettäin tehdyssä Eurobarometrikyselyssä Englishfrançais 71 prosenttia eurooppalaisista yrityksistä ilmoitti, että jos ne saisivat valita, ne soveltaisivat yhtenäistä eurooppalaista kauppalakia.

Jatkotoimet

Ehdotukselle on vielä saatava EU-maiden ja Euroopan parlamentin hyväksyntä. Parlamentti on jo ilmaissut vahvan tukensa ehdotukselle aiemmin tänä vuonna.

Sopimusoikeus – lisätietoa

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä