Navigatsioonitee

Euroopa müügilepingu vorm lihtsustab piiriülest kauplemist - 14/10/2011

Kätlemine © iStock/Brian Jackson

Ühised vabatahtlikud müügieeskirjad lihtsustaksid piiriülest kaubandust ning vähendaksid ettevõtete kulusid, pakkudes tarbijatele kaitset ja rohkem valikuid.

Euroopa ühtne turg on 20 viimase aasta jooksul pakkunud palju hüvesid, sealhulgas odavamaid lennureise ning mobiilside rändlustasusid. Siiski on piiriülesel kaubandusel veel tõkkeid, näiteks erinevused ELi liikmesriikide müügiõiguses.

Keeruka ja kuluka erinevustega tegelemise tõttu jääb kauplejatel igal aastal saamata vähemalt 26 miljardit eurot müügitulu.

Euroopa müügilepingut käsitleva ettepanekuga DeutschEnglishfrançais kõrvaldataks nimetatud tõke, lihtsustades piiriülest kauplemist ning pakkudes tarbijatele suuremat valikut, madalamaid hindu ning ühetaolist kõrgetasemelist õiguste kaitset kõikjal ELis.

Näiteks defektse toote saanud tarbijatele avaneb valik võimalusi. Nad võivad lepingu tühistada ning saada raha tagasi või saada uue toote, lasta seda parandada või saada hinnaalandust.

Need võimalused on olemas ka tarbijate jaoks, kes on Internetist raha eest laadinud alla muusikat, filme, tarkvara ja muid digitooteid.

Praegu väidab 44% eurooplastest English , et nad ei osta kaupa välismaalt, sest nad ei ole oma õiguste suhtes kindlad.

Kaubanduse julgustamine

Uued eeskirjad ei asendaks liikmesriikide õigusakte, kuigi riigid võivad neid siseriiklikult kohaldada. Eeskirjad võimaldavad kauplejatel pakkuda täiendava müügilepingu mõnes muus ELi liikmesriigis toimuva müügi puhul. Leping kehtib ainult siis, kui müüja seda pakub ning ostja sellega nõustub.

Ühist müügilepingu vormi pakkukvad müüjad saaksid kasu sellest, et ei tule tegeleda mitmete liikmesriikide süsteemidega. See vähendab nende kulusid.

Praegu peavad ELis piiriülest müüki teostavad ettevõtjad arvestama kuni 26 eri riikliku müügiõigusega, neid õigusakte tõlkima ja palkama juriste, mis maksab iga turu puhul keskmiselt 10 000 eurot. Veebisaitide kohandamine võib maksta täiendavalt veel keskmiselt 3000 eurot.

Uuringust Englishfrançais on näha, et 71% Euroopa ettevõtjaist kasutaks Euroopa ühist lepingu vormi müügi puhul muudes ELi liikmesriikides asuvatele tarbijatele, kui selline vorm oleks olemas.

Järgmised sammud

Ettepaneku peavad nüüd heaks kiitma ELi liikmesriigid ning Euroopa Parlament, kes on käesoleval aastal toimunud varasemal hääletusel oma toetust juba avaldanud.

Täiendavalt lepinguõiguse kohta

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad