Navigatsioonitee

Küpros ja Horvaatia on suplusvee kvaliteedi osas ELi tipus - 28/07/2011

Suplusrand Küprosel © EL

Vesi enamikes Euroopa ranniku- ja siseveekogude supluskohtades on vaatamata kergele kvaliteedilangusele ujumiseks ja suplemiseks piisavalt puhas.

Plaanite minna randa sel suvel?

Te võite seda rahus teha, kuna 92% suplusrandadest ning 90% jõgedest ja järvedest vastavad ELi kvaliteedi miinimumnõuetele.

Euroopa Keskkonnaameti iga-aastase suplusvee aruande English tulemused põhinevad korrapärastel proovidel, mis on võetud enam kui 21 000-st rannikuäärse ja sisemaa supluskohast.

Soovite teada, milline on vee kvaliteet teie eelistatud supluskohas?

  • Laadige alla andmed ja tutvuge Euroopa veeteabesüsteemi ελληνικά interaktiivsete kaartidega.
  • Teavitage kohaliku veekogu seisundist veebisaidi Eye on Earth français vahendusel.
  • Tutvuge suplusvee klassifikatsiooni uute märkidega English .

Vee kvaliteedi kontroll 2010. aastal

Korrapäraselt kontrolliti enam kui 21 000 ranniku- ja siseveekogude supluskohta kahjulike saasteainete ning bakterite (nt E. coli bakter) osas.

Kuigi üldiselt vastas ELi miinimumnõuetele (võrreldes 2009. aastaga) vähem supluskohti, võis paljude riikide puhul täheldada märkimisväärseid tulemusi.

Parimad tulemused

Parimaid tulemusi 2010. aastal märgiti Küprose puhul, mille kõik supluskohad vastasid täielikult kvaliteedinõuetele. Küprosele järgnesid Horvaatia (97,3%) ja Malta (95,4%).

Ühendkuningriigis vastas 81,7% supluskohtadest rangematele soovituslikele nõuetele. 96,9% supluskohtadest olid heas seisundis ning 16% ei vastanud nõuetele.

Euroopa Keskkonnaamet kutsus ELi liikmesriike üles parandama vee kvaliteeti kõikjal Euroopas.

Kontrollige, milline on suplusvee kvaliteet teie kodukohas English

Täiendav teave veekvaliteedi ja keskkonna kohta English

Euroopa reisijuht 2011-2012

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad