Sökväg

Gröna veckan 2011 - mindre ger mer - 23/05/2011

Affisch med webbadress för Gröna veckan, 24-27 maj 2011: http://ec.europa.eu/greenweek © EU

Europeiska experter diskuterar EU:s insatser för att skydda, bevara och förbättra miljön.

Vi är beroende av naturresurser som metaller, mineraler, bränsle, vatten, timmer, bördig jord och ren luft för vår överlevnad - och för en sund, modern ekonomi.

Men resurserna är begränsade och vi måste se till att de inte utarmas. Att skapa ett resurseffektivt Europa English är en viktig fråga för EU och ett av målen i Europa 2020-strategin för hållbar tillväxt och nya jobb.

Omkring 3 500 forskare, företagsledare, miljöorganisationer och beslutsfattare samlas i Bryssel i veckan i samband med forumet Gröna veckan English för att diskutera hur man bäst når målet.

Möjligheter

Det handlar inte bara om att få ner konsumtionen. De satsningar på resurseffektivitet som behövs för att vi ska få mindre avfall, renare miljö samt bättre och mer hållbara alternativ för konsumenterna innebär också möjligheter till jobb och tillväxt.

Kommissionen har redan lagt fram ett initiativ DeutschEnglishfrançais om smart användning av naturresurser, miljöskydd och ekonomisk tillväxt. Initiativet, som ska diskuteras under Gröna veckan, ska bidra till ökad effektivitet, produktivitet och konkurrenskraft.

Konkurrenskraftig ekonomi

Företag som använder råvaror, vatten och andra tillverkningsmaterial på ett effektivt sätt kan sänka sina kostnader och bli mer konkurrenskraftiga.

Vissa industrier håller redan på att utveckla nya metoder. Cementtillverkare har t.ex. börjat använda alternativa bränslen, råvaror och återvunnet avfall för att minska koldioxidutsläppen, energiförbrukningen och avfallet.

Effektivare användning av jordens resurser bidrar till EU:s gemensamma mål för klimat, energi, transport, råvaror, jordbruk, fiske, biologisk mångfald och regional utveckling.

Veckans föredrag kommer också att handla om miljövänligare kemikalier, grön kompetens, sysselsättning och innovation, stöd till miljöinnovation och återvinning av avfall.

Stimulera innovation

Under forumet visar man också upp miljöprojekt som fått bidrag från EU:s Lifeprogram English .

Ett exempel är Streamprojektet som utvecklat en rad innovativa tekniker för flodrestaurering längs den engelska floden Avon (Dorset/Somerset).

Cirka 30 evenemang kommer också att hållas utanför Bryssel, bland annat i Slovenien och Polen.

Läs mer om EU:s miljöarbete English

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar