Navigačný riadok

Zelený týždeň 2011 - ako využívať dostupné zdroje účinnejšie - 23/05/2011

Plagát Zeleného týždňa (24. až 27. mája 2011) s adresou webovej lokality podujatia: http://ec.europa.eu/greenweek © EU

Odborníci z celej Európy diskutujú o tom, aký postoj má EÚ zaujať v oblasti ochrany životného prostredia a zlepšovania jeho kvality.

Prírodné zdroje, ako sú kovy, minerálne látky, palivá, voda, drevo, úrodná pôda či čistý vzduch sú nevyhnutné nielen pre náš život, ale aj pre riadne fungovanie moderného hospodárstva.

Tieto zdroje sú obmedzené, a preto s nimi musíme zaobchádzať šetrne. Európa efektívne využívajúca zdroje English je jednou z priorít EÚ a súčasťou stratégie Európa 2020 pre udržateľný rast a zamestnanosť.

Tento týždeň sa v Bruseli stretne približne 3 500 vedcov, podnikateľov, ochrancov životného prostredia a zástupcov vlád, ktorí budú diskutovať o spôsobe, akým tento cieľ dosiahnuť.

Príležitosti

V rámci tohtoročného Zeleného týždňa English sa nebude hovoriť len o tom, ako obmedziť našu spotrebu. Efektívnejšie využívanie zdrojov totiž poskytuje rozsiahle možnosti pre rast a zamestnanosť v oblastiach, ako sú nakladanie s odpadom, čistejšie životné prostredie alebo širšia ponuka výrobkov a služieb rešpektujúcich životné prostredie.

Komisia už predložila návrhy DeutschEnglishfrançais týkajúce sa inteligentného využívania prírodných zdrojov, ochrany životného prostredia a podpory hospodárskeho rastu. Cieľom tohto prístupu, o ktorom sa bude diskutovať počas Zeleného týždňa, je posilniť účinnosť, produktivitu a konkurencieschopnosť.

Konkurencieschopné hospodárstvo

Spoločnosti, ktoré efektívne využívajú suroviny, vodu a iné výrobné vstupy, dokážu znížiť náklady, čím sa zvyšuje ich konkurencieschopnosť.

Niektoré odvetvia už v tejto oblasti zavádzajú inovácie a profitujú z prvých úspechov. Aby znížili emisie CO2, náklady na energie a odpad začali napríklad výrobcovia cementu používať recyklovaný odpad a alternatívne palivá a suroviny.

Efektívnejšie využívanie prírodných zdrojov patrí medzi ciele EÚ v oblasti energetiky, dopravy, surovín, poľnohospodárstva, rybolovu, biologickej rozmanitosti, regionálneho rozvoja a boja proti zmenám klímy.

Tento týždeň sa bude hovoriť aj o chemických látkach šetrných k životnému prostrediu, ekologických znalostiach, zamestnanosti a inováciách zohľadňujúcich životné prostredie, financovaní ekologických inovácií a o využívaní odpadu ako zdroja.

Podpora inovácií

V rámci tohto fóra sa tiež predstavia projekty zamerané na ochranu životného prostredia, ktoré spolufinancovala EÚ prostredníctvom programu LIFE English .

Projekt "Stream" sa napríklad zameral na inovatívne techniky ochrany fauny a flóry pozdĺž toku rieky Avon v Anglicku (oblasť Dorset/Somerset).

Okrem Bruselu sa pripravuje okolo 30 podujatí po celej Európe, napríklad v Slovinsku a Poľsku.

Viac o politike EÚ v oblasti ochrany životného prostredia English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy