Navigācijas ceļš

Zaļā nedēļa 2011 — kā izlietot mazāk, lai saņemtu vairāk - 23/05/2011

Plakāts ar 2011. gada 24.-27. maija zaļās nedēļas interneta adresi: http://ec.europa.eu/greenweek © ES

Eiropas eksperti piedalās diskusijās par ES taktiku attiecībā uz vides aizsardzību, saglabāšanu un sakopšanu.

Mēs esam atkarīgi no dabas resursiem — metāliem, minerāliem, degvielas, ūdens, koksnes, augsnes un tīra gaisa. Gādājot par saudzīgu attieksmi to izmantošanā, varam likt pamatus modernai, stabilai ekonomikai.

Tā kā šie resursi ir ierobežoti, mums tie jāizmanto ilgtspējīgi. Viena no ES prioritātēm ir iniciatīva par resursu ziņā efektīvu Eiropu English , kas ietilpst ilgtspējīgas izaugsmes un darbavietu stratēģijā "Eiropa 2020".

Šonedēļ apmēram 3500 zinātnieku, uzņēmumu vadītāju, vides aizsardzības aktīvistu un valdību pārstāvju tiekas Briselē, kur spriedīs par iespējām, kā vislabāk sasniegt šo mērķi.

Iespējas

Šogad Zaļās nedēļas English forumā runa būs ne tikai par patēriņa iegrožošanu. Efektīvāka resursu izmantošana paver plašas iespējas izaugsmei un darbavietu radīšanai, vienlaikus samazinot atkritumu kalnus un rūpējoties par vides sakoptību, kā arī piedāvājot ilgtspējīgākus risinājumus patērētājiem.

Komisija jau ir nākusi klajā ar priekšlikumiem DeutschEnglishfrançais par dabas resursu saudzīgu izmantošanu, vides aizsardzību un ekonomikas izaugsmes stiprināšanu. Šī pieeja, ko apspriedīs Zaļās nedēļas laikā, palīdzēs uzlabot efektivitāti, ražīgumu un konkurētspēju.

Konkurētspējīga ekonomika

Uzņēmumi, kas ražošanā lietderīgāk izmanto izejmateriālus, ūdeni un citus resursus, spēj ietaupīt līdzekļus un tādējādi uzlabo savu konkurētspēju.

Dažās nozarēs plašu atzinību ir izpelnījušies inovatīvi risinājumi. Piemēram, cementa ražotāji sāk izmantot alternatīvos kurināmos, izejmateriālus un pārstrādātus atkritumus, lai samazinātu CO2 emisiju, elektroenerģijas izmaksas un atkritumu daudzumu.

Efektīvāka dabas resursu izmantošana atbilst ES kopējiem mērķiem klimata pārmaiņu, enerģētikas, transporta, izejmateriālu, lauksaimniecības, zivsaimniecības, sugu daudzveidības un reģionālās attīstības jomā.

Šīs nedēļas diskusijās tiks skarti arīdzan tādi temati kā videi nekaitīgākas ķīmiskās vielas, ekoloģiskās iemaņas, nodarbinātība un inovācija, ekojauninājumu finansējums un iespējas, kā atkritumus pārvērst resursos.

Zaļā gaisma inovācijai

Forumā iepazīstinās arī ar dabas aizsardzības projektiem, kas pozitīvi ietekmē vidi un saņem ES līdzfinansējumu programmā LIFE English .

Piemēram, projektā "Stream" sevi apliecinājušas dažādas inovatīvas upju ekosistēmu atjaunošanas metodes, kas tika īstenotas Dorsetas un Somersetas grāfistēs Anglijā, sakopjot Evonas upi.

Apmēram 30 pasākumi iecerēti ārpus Briseles, piemēram, Slovēnijā un Polijā.

Vairāk par ES pieeju vides aizsardzības jomā English

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites