Cosán nascleanúna

Seachtain Ghlas 2011 - níos mó a bhaint as níos lú - 23/05/2011

Póstaer ar a bhfuil url don tseachtain ghlas, 24-27 Bealtaine 2011: http://ec.europa.eu/greenweek © AE

Spreagann saineolaithe na hEorpa an díospóireacht faoi chur chuige an AE i leith chosaint, chaomhnú agus fheabhsú an chomhshaoil.

Táimid uile ag brath ar acmhainní cosúil le miotail, mianraí, breoslaí, uisce, adhmad, ithir arúil agus aer glan dár marthanas - agus do gheilleagar sláintiúil nua-aimseartha.

Ós rud é go bhfuil na hacmhainní seo teoranta, ní mór dúinn úsáid inbhuanaithe a bhaint astu. Is tosaíocht de chuid an AE é Eoraip atá tíosach in acmhainní English a bhaint amach, mar chuid de straitéis Eoraip 2020,ar mhaithe leis an bhfás inbhuanaithe agus leis an bhfostaíocht.

Tá breis is 3,500 eolaí, ceannairí gnó, abhcóidí comhshaoi, agus oifigigh rialtais ag teacht le chéile sa Bhruiséil an tseachtain seo le tuairimí a roinnt conas is fearr an sprioc sin a bhaint amach.

Deiseanna

Níl fóram Sheachtain Ghlas English na bliana seo faoi shrianta a leagadh ar thomhaltas amháin. Soláthraíonn éifeachtúlacht acmhainní an-chuid deiseanna fáis agus fosatíochta agus sinn ag gluaiseacht i dtreo níos lú dramhaíola, comhshaol atá níos glaine, agus roghanna níos fearr is níos inbhuanaithe do thomhaltóirí.

Tá moltaí DeutschEnglishfrançais leagtha amach ag an gCoimisiún cheana ar úsáid chliste acmhainní nádúrtha, ar an gcomhshaol a chaomhnú agus ar fhás geilleagrach a dhreasú. Is é an aidhm atá leis an gcur chuige - a phléifear le linn na Seachtaine Glaise - éifeachtúlacht, táirgiúlacht agus iomaíochas a spreagadh.

Geilleagar iomaíoch

Cuideachtaí a bhaineann úsáid éifeachtach as amhábhar, uisce agus ionchuir déantúsaíochta eile dá gcuid táirgí, bíonn siad in ann costais a laghdú, ionas gurb'iomaíche iad.

Tá roinnt tionscal ag nuáil cheana féin agus tá a luach saothair acu. Mar shampla, tá breoslaí malartacha, amhábhair agus dramhaíl athchúrsáilte in úsáid ag déantóirí stroighne chun astaíochtaí CO2, costais fuinnimh agus dramhaíola a laghdú.

Bíonn tionchar ag úsáid níos éifeachtúla acmhainní an Domhain ar chomhspriocanna an AE i leith athraithe aeráide, fuinnimh, iompair, amhábhar, talmhaíochta, iascaigh, bithéagsúlachta agus forbartha réigiúnaí.

Tráchtfar ar cheimiceáin níos glaine, scileanna glasa, fostaíocht agus nuáil, maoiniú éicea-nuála agus ar uisce a iompú ina acmhainn i gcainteanna na seachtaine seo.

Nuáil a spreagadh

Ar deireadh, taispeánfaidh an fóram tionscadail nadúrtha a bhfuil tionchar dearfach acu ar an gcomhshaol - atá comh-mhaoinithe ag clár LIFE English an AE.

Léirigh an tionscadal Sruth, mar shampla, réimse de theicnící nuálacha um aibhneacha a athchóiriú ar abhainn Avon an RA (Dorset/Somerset).

Tá thart ar 30 imeacht pleanáilte le tarlú lasmuigh don Bhruiséil, sa tSlóivéin agus sa Pholainn san áireamh.

Tuilleadh ar chur chuige an AE faoin gcomhshaol English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links