Navigointipolku

Vihreä viikko 2011 - luonnonvarat tehokkaampaan käyttöön - 23/05/2011

Vihreän viikon 24.-27.5.2011 juliste, jossa on kampanjan url-osoite: http://ec.europa.eu/greenweek © EU

Asiantuntijat kokoontuvat Brysseliin keskustelemaan EU:n ympäristöpolitiikasta.

Talouden ja koko yhteiskunnan terve kehitys on riippuvainen luonnonvaroista kuten metalleista, mineraaleista, polttoaineista, vedestä, puusta, hedelmällisestä maaperästä ja puhtaasta ilmasta.

Koska nämä luonnonvarat ovat rajallisia, niitä on käytettävä kestävällä tavalla. Resurssitehokas Eurooppa English on yksi EU:n toiminnan keskeisistä painopisteistä ja osa Eurooppa 2020 -strategiaa, jonka tavoitteena on kestävä kasvu ja työllisyys.

Brysseliin kokoontuu tällä viikolla noin 3 500 tutkijaa, yritysjohtajaa, ympäristöaktiivia ja viranomaisten edustajaa keskustelemaan siitä, miten tavoitteet voitaisiin parhaiten saavuttaa.

Kasvumahdollisuudet

Tämän vuoden vihreän viikon English konferenssin tavoitteena ei ole yksinomaan rajoittaa kulutusta. Resurssitehokkuuden tavoittelu tuo mukanaan myös monenlaisia kasvu- ja työllistymismahdollisuuksia, kun pyrkimyksenä on jätteen vähentäminen, puhtaampi ympäristö ja parempien, kestävämpien valintojen tarjoaminen kuluttajille.

Konferenssi tarjoaa tilaisuuden keskustella komission ehdotuksista DeutschEnglishfrançais , jotka koskevat luonnonvarojen älykästä käyttöä, ympäristönsuojelua ja talouskasvun edistämistä. Komission strategian tavoitteena on edistää tehokkuutta, tuottavuutta ja kilpailukykyä.

Kilpailukykyinen talous

Yritykset, jotka käyttävät raaka-aineita, vettä ja muita tuotantopanoksia tehokkaasti, pystyvät pienentämään kustannuksiaan ja parantamaan kilpailukykyään.

Innovaatioita on jo otettu tuloksekkaasti käyttöön monilla tuotannonaloilla. Esimerkiksi sementinvalmistajat ovat alkaneet käyttää vaihtoehtoisia polttoaineita, raaka-aineita ja kierrätettyä jätettä vähentääkseen hiilidioksidipäästöjä, energiakustannuksia ja jätettä.

Luonnonvarojen tehokkaamman käytön avulla pystytään paremmin saavuttamaan ilmastonmuutokseen, energiaan, liikenteeseen, raaka-aineisiin, maatalouteen, kalatalouteen, biologiseen monimuotoisuuteen ja aluekehitykseen liittyvät EU:n yhteiset tavoitteet.

Teemaviikon konferenssissa keskustellaan myös ympäristöystävällisemmistä kemikaaleista, vihreästä osaamisesta, työllisyydestä ja innovaatioista, ekoinnovaatioiden rahoituksesta ja jätteiden hyötykäytöstä.

Innovaatioiden tukeminen

Lisäksi konferenssissa esitellään ympäristöystävällisiä hankkeita, jotka ovat saaneet rahoitusta EU:n Life-ohjelmasta English .

Esimerkiksi Englannissa Avon-joella (Dorset/Somerset) toteutetussa Stream-hankkeessa on käytetty erilaisia innovatiivisia tekniikoita joen ennallistamisessa.

Teemaviikolla järjestetään tapahtumia muuallakin kuin Brysselissä, mm. Sloveniassa ja Puolassa.

Lisää EU:n ympäristöpolitiikasta English

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä