Navigatsioonitee

Roheline nädal 2011 - rohkem tulemusi väiksema kuluga - 23/05/2011

Plakat rohelise nädala (24.-27. mai 2011) lingiga: http://ec.europa.eu/greenweek © EU

Euroopa eksperdid käsitlevad ELi lähenemisviisi seoses keskkonna kaitsmise, säilitamise ja parandamisega

Me sõltume ressurssidest, nagu metallid, mineraalid, kütused, vesi, puit, viljakas pinnas ja puhas õhk nii oma ellujäämise kui ka tugeva kaasaegse majanduse seisukohast.

Kuna ressursid on piiratud, tuleb neid kasutada jätkusuutlikumalt. ELi prioriteet on ressursiõhus Euroopa. See on osa jätkusuutlikku majanduskasvu ja töökohtade loomist käsitlevast Euroopa 2020. aasta strateegiast English .

Umbes 3500 teadlast, ärijuhti, keskkonnaaktivisti ja valitsusametnikku kogunevad sel nädalal Brüsselis, et vahetada mõtteid teemal, kuidas asjaomaseid eesmärke kõige paremini saavutada.

Võimalused

Sel aastal ei seata rohelise nädala English raames ainult piiranguid tarbimisele. Ressursitõhususe poole püüdlemine pakub suure hulga võimalusi majanduskasvuks ja töökohtade loomiseks, samas kui meie eesmärk on vähem jäätmeid ja puhtam keskkond ning paremad ja säästvamad lahendused tarbijatele.

Komisjon on juba koostanud ettepanekud DeutschEnglishfrançais loodusvarade arukaks kasutamiseks, millega kaitstakse keskkonda ja suunatakse majanduskasvu. Selline lähenemisviis, mille eesmärk on aidata kaasa paremale ressursikasutusele, tootlikkusele ja konkurentsivõimele, tuleb arutusele rohelise nädala raames.

Konkurentsivõimeline majandus

Ettevõtted, kes kasutavad tootmisel toorainet, vett ja muid tootmissisendeid tõhusalt, on võimelised vähendama oma kulusid. See suurendab nende konkurentsivõimet.

Mõned ettevõtted tegelevad juba innovatsiooniga ning saavad asjaomaseid tulemusi. Näiteks tsemenditootjad hakkavad kasutama alternatiivseid kütuseid, tooraineid ja taaskasutatavaid jäätmeid, eesmärgiga vähendada süsinikuheitmeid, energiakulu ja jääke.

Maa loodusvarade tõhusam kasutamine toetab ELi ühiseid eesmärke kliimamuutuse, energeetika, transpordi, tooraine, põllumajanduse, kalanduse, bioloogilise mitmekesisuse ja regionaalarengu valdkondades.

Käesoleva nädala arutelud hõlmavad ka valdkondi, nagu keskkonnasõbralikumad kemikaalid, loodussäästlikud tööoskused, tööhõive ja innovatsioon, ökoinnovatsiooni rahastamine ja jäätmete kasutamine ressursina.

Innovatsiooni julgustamine

Foorumil esitletakse loodusprojekte, millel on positiivne mõju keskkonnale ning mida on kaasrahastatud ELi programmist LIFE English .

Näiteks projekt Stream tutvustas mitmeid innovaatilisi jõgede taastamise tehnikaid Avoni jõel Ühendkuningriigis.

Umbes 30 üritust on plaanis korraldada väljaspool Brüsselit, sealhulgas Sloveenias ja Poolas.

Lugege täiendavalt ELi lähenemisviisist seoses keskkonnaga English

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad