Навигационна пътека

Зелена седмица 2011 - по-пълноценно използване на ресурсите - 23/05/2011

Плакат с уеб адреса на зелената седмица, 24-27 май 2011 г. - http://ec.europa.eu/greenweek © ЕС

Европейски експерти подхранват дебата за подхода на ЕС към защита, опазване и подобряване на околната среда.

Нашето оцеляване, както и доброто състояние на модерната ни икономика, зависят от ресурси като метали, минерали, горива, вода, дървесина, плодородна почва и чист въздух.

Тези ресурси обаче са ограничени и затова трябва да ги използваме разумно. Ресурсната ефективност в Европа English е приоритет за ЕС и част от стратегията "Европа 2020" за устойчив растеж и заетост.

В Брюксел тази седмица се събират близо 3500 учени, бизнес лидери, застъпници за околната среда и държавни служители, за да обсъдят как тази цел може да бъде постигната най-добре.

Възможности

Дискусиите по време на тазгодишната Зелена седмица English не засягат само ограничаването на потреблението. Ресурсната ефективност предоставя богата гама от възможности за растеж и работни места и ни приближава към един свят с по-малко отпадъци, по-чиста околна среда и по-добри и устойчиви алтернативи за потребителите.

Комисията вече излезе с предложения DeutschEnglishfrançais за разумно използване на природните ресурси, опазване на околната среда и стимулиране на икономическия растеж. Подходът, който ще бъде обсъден по време на Зелената седмица, има за цел да увеличи ефективността, производителността и конкурентоспособността.

Конкурентоспособна икономика

Предприятията, които използват по ефективен начин суровини, вода и други материали, необходими за производството на техните продукти, са в състояние да намалят разходите си и така да станат по-конкурентоспособни.

Някои промишлени сектори вече берат плодовете от въведените иновации. Производителите на цимент например започват да използват алтернативни горива, суровини и преработени отпадъци с цел намаляване на емисиите на въглероден диоксид, разходите за енергия и отпадъците.

По-ефективното използване на природните ресурси на планетата е един от начините за постигане на общите цели на ЕС в областта на климатичните промени, енергетиката, транспорта, суровините, селското стопанство, рибарството, биоразнообразието и регионалното развитие.

Разговорите през тази седмица ще засегнат също теми като по-екологични химикали, екологични умения, заетост и иновации, финансиране на екоиновациите и превръщане на отпадъците в ресурс.

Насърчаване на нововъведенията

Не на последно място по време на седмицата ще бъдат показани природни проекти с положителен ефект върху околната среда, съвместно финансирани с помощта на програмата LIFE English на ЕС.

Проектът "Stream" например демонстрира редица новаторски техники за речна реставрация по река Ейвън в Обединеното кралство.

Около 30 други прояви са организирани извън Брюксел, включително в Словения и Полша.

Още за подхода на ЕС към околната среда English

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки