Cosán nascleanúna

Rapex: tomhaltóirí a chosaint - 16/05/2011

Traein bhréige © istock/mammamaart

Is lú líon na dtáirgí baolacha a shroicheann tomhaltóirí de bharr Rapex - líonra feabhsaithe um fholáirimh an AE

Coscadh, tarraingíodh siar ón margadh, nó rinneadh athghairm ó thomhaltóirí Eopacha ar 2 244 táirge baolach in 2010 - sin méadú 13% ar an mbliain roimhe sin.

Éadaí is teicstílí, sin 32% dár coscadh, maille le bréagáin (25%), mótarfheithiclí (9%), gairis leictreacha (8%) agus earraí cúram leanaí agus trealamh leanaí (4%).

Is léir ón ardú ar líon na n-earraí coiscthe gurb éifeachtaí de shíor líonra feabhsaithe an AE um fholáirimh faoi tháirgí baolacha neamh-bhia, dar le tuarascáil bhliantúil 2010 DeutschEnglishfrançais . An Coimisiún a reáchtálann an líonra, a scaipeann eolas faoi earraí baolacha i measc na rialtóirí náisiúnta.

Comhar feabhsaithe

D'ardaigh líon na n-earraí éadaí is teicstílí ó 2009, go pointe áirithe mar thoradh ar chomhar idir naoi dtír faoi thástálacha sábháilteachta ar théadáin is ar shreangáin tharraingte in éadaí leanaí.

Chomhoibrigh aon tír déag freisin faoi spotsheiceálaca ar chlogaid DeutschEnglishfrançais a úsáideann lucht sciála alpaí, rothaithe, cláir scátála, lucht rollála scátaí, marcaigh capall agus leanaí.

Fuair siad ná raibh na lipéid, na foláirimh nó na treoracha is gá ar 63% de na 367 clogad. As measc an 40 clogad a roghnaíodh do bhreis tástála, níor chomhlíon 18 na híoschaighdeáin sábháilteachta.

Faireachas níos fearr

Treoirlínte nua agus modh athbhreithnithe um phriacail a mheasúnú, chabhraigh siad le rialtóirí chun teacht ar a thuilleadh táirgí baolacha. Leathnaíodh Rapex chun táirgí do ghairmiúlaigh agus raon níos leithne priacal a chumhdach - an comhshaol, sláinte is sábháilteacht san ionad oibre, agus slándáil phoiblí.

Sábháilteacht ón tús

'Sábháilteacht ag an bhfoinse', sin eochairfhócas i ndlí an AE um shábháilteacht táirgí anois. Ní mór do chuideachtaí priacail shábháilteachta a aithint ón tús, táirgí a sheiceáil sula bhfágann siad an mhonarcha agus aon fhadhbanna a thuairisciú. Córas tiomnaithe mearfholáirimh do ghnóthais, d'ardaigh a úsáid 200% anuraidh.

De bharr na béime ar shábháilteacht, ní mór oibriú níos dlúithe le comhpháirtithe trádála idirnáisiúnta, go háirithe leis an tSín, arb í is foinse do 58% d'fholáirimh Rapex.

Breis feabhsuithe

Tá an Coimisiún ag machnamh ar nuashonruithe féideartha ar dhlí sábháilteacht táirgí an AE, tar éis comhairliúcháin phoiblí in 2010.

Tá gach tír san AE páirteach i Rapex, fara an Íoslainn, Lichtinstéin agus an Iorua. Córais fholáirimh eile, cosúil le Rapex, a fholaíonn táirgí eile, amhail bia is beathú, cógais agus trealamh leighis.

Breis faoi shábháilteacht tomhaltóirí English

Suíomh gréasáin Rapex English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links