Navigatsioonitee

Rapex: tarbijakaitse - 16/05/2011

Mängurong © istock/mammamaart

Tänu kiirhoiatusvõrgustikule Rapex jõuab vähem ohtlikke tooteid tarbijateni.

2010. aastal keelustati rekordiline arv ohtlikke tooteid - 2 244, mis on 13% rohkem, kui aasta varem. Need tooted kõrvaldati turult või kutsuti tagasi Euroopa tarbijate käest.

Keelustatud toodete hulgas moodustavad riietusesemed ja tekstiil 32%, mänguasjad 25%, mootorsõidukid 9%, elektriseadmed 8% ning lastekaubad 4%.

2010. aasta aruande DeutschEnglishfrançais kohaselt näitab keelustatud toodete arvu kasv, et ELi kiirhoiatussüsteem (mille raames käsitletakse ohtlikke tooteid, mis ei ole toiduained) on muutunud tõhusamaks. Komisjoni hallatav võrgustik edastab teavet ohtlike toodete kohta liikmesriikide asjaomastele asutustele.

Parem koostöö

Ohtlike riietusesemete ja tekstiilitoodete arv kasvas võrreldes 2009. aastaga osaliselt tänu üheksa riigi vahelisele koostööle, mille raames kontrolliti lasteriiete nööre ja pingutuspaelu.

Üksteist riiki osales üheskoos ka selliste kiivrite kontrollimises DeutschEnglishfrançais , mida kasutavad mäesuusatajad, lumelaudurid, jalgratturid, rulatajad, rulluisutajad, ratsutajad ja lapsed.

Leiti, et 63% 367-st kontrollitud kiivrist olid ilma nõuatava tähistuse, hoiatuse või juhiseta. 40-st edasiseks katsetamiseks välja valitud kiivrist ei vastanud ohutuse miinimumnõuetele 18 kiivrit.

Parem järelevalve

Uued juhised ja läbivaadatud ohuhindamise metoodika aitasid asjaomastel ametnikel tuvastada rohkem ohtlikke tooteid. Rapexi kohaldamisala laiendati selliselt, et see hõlmaks tooteid tulenevalt kutsealastest ja muudest erinevatest ohtudest seoses keskkonna, töötervishoiu ja -ohutuse ning avaliku julgeolekuga.

Ohutus juba eos

Põhimõte "ohutus juba eos" on nüüd ELi tooteohutust käsitlevate õigusaktide keskmes. Ettevõtted peavad määratlema ohud juba algusest peale, kontollima tooteid enne tehasest väljalaskmist ning teatama mis tahes probleemidest. Spetsiaalse ettevõtete kiire hoiatussüsteemi kasutamine kasvas eelmisel aastal 200%.

Ohutusele tähelepanu pööramine tähendab ka tihedamat koostööd rahvusvaheliste kaubanduspartneritega, eelkõige Hiinaga, kelle tooted põhjustavad 58% Rapexi hoiatustest.

Rohem parendusi

Komisjon püüab ELi tooteohutust käsitlevaid õigusakte paremaks muuta. Selleks korraldati 2010. aastal avalik konsultatsioon.

Rapexis osalevad kõik ELi liikmesriigid ning Island, Liechtenstein ja Norra. Toiduainete ja loomasööda ning farmaatsiatoodete ja meditsiiniseadmete jaoks on olemas teine spetsiaalne Rapexi-taoline hoiatussüsteem.

Lugege täiendavalt tarbijaohutuse kohta English

Rapexi veebisait English

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad