Sökväg

Ny teknik för hälso- och sjukvården - 11/05/2011

Vitklädd arm med stetoskop som kommer ut från en datorskärm © istock/Brian Jackson

Informations- och kommunikationsteknik hjälper EU:s vårdgivare att erbjuda patienterna bättre och effektivare tjänster till lägre kostnad.

Den åldrande befolkningen, budgetnedskärningar, ökande kostnader och brist på personal är de största utmaningarna för hälso- och sjukvården i EU.

För att hjälpa vården uppmuntrar kommissionen EU-länderna att investera mer i informations- och kommunikationsteknik.

Internet, säkra datanät, trådlös utrustning och webbaserade informationstjänster hjälper redan nu sjukhus och vårdpersonal att erbjuda patienterna bättre och effektivare tjänster till lägre kostnad.

Stora fördelar

Några av de bästa IT-tillämpningarna presenteras denna vecka i Ungerns huvudstad Budapest i samband med EU:s e-hälsovecka 2011 English .

Ett exempel är Danmarks hälsodatanät för snabb och ändamålsenlig kommunikation mellan patient, vårdpersonal och socialtjänst. De förenklade tjänsterna har redan lett till besparingar på totalt 1,4 miljarder euro.

I Storbritannien bidrog en webbtjänst och akuttelefonlinje till att minska kostnaden för onödiga läkartider med 2,4 miljoner euro och kostnaden för ambulanstransporter och akutmottagningar med 1,2 miljoner euro 2008.

I den italienska regionen Lombardiet har man med hjälp av kardiologisk fjärrövervakning - dvs. övervakning av hjärtpatienter på distans - lyckats minska återinläggningen på sjukhus med 36 procent och besöken inom öppenvården med 12 procent.

I patientens tjänst

Med hjälp av IT-tillämpningar kan vårdpersonalen lättare få tag i patientjournaler, snabbare se resultaten från laboratorietester och skicka recept direkt till apoteken.

En EU-finansierad studie i Nederländerna, Storbritannien och Tyskland visar att distansövervakning i hemmet kan öka patientöverlevnaden med 15 procent och minska antalet sjukhusdagar med 26 procent.

Digital agenda

Kommissionen är i färd med att ta fram riktade åtgärder för att se till att IT används i hela EU. Ett webbsamråd English om hur detta bör gå till pågår fram till den 25 maj.

Samrådets resultat kommer att ligga till grund för de förslag för perioden 2012-2020 som kommissionen vill lägga fram i år. Insatserna för att främja IT för hälso- och sjukvård är ett led i EU:s digitala agenda English och initiativet "Innovationsunionen" English .

Läs mer om IT i hälso- och sjukvården English

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar