Cesta

Zkvalitňování zdravotní péče používáním nových technologií - 11/05/2011

Lékař se stetoskopem a notebookem © istock/Brian Jackson

Informační a komunikační technologie pomáhají zdravotnickým zařízením v EU zkvalitňovat a zefektivňovat služby poskytované pacientům.

Zdravotnictví v EU se vyrovnává s řadou výzev - zejména se stárnutím populace, rozpočtovými škrty, stoupajícími náklady a s nedostatkem personálu.

Evropská komise vyzývá v rámci řešení této situace členské státy, aby investovaly více do informačních a komunikačních technologií.

Internet, bezpečné datové sítě, přístroje využívající bezdrátového spojení a informační služby se již osvědčily a v řadě oblastí pomáhají lékařům, sestrám a zdravotnickým zařízením zkvalitňovat a zefektivňovat služby poskytované pacientům a snižovat náklady na péči.

Zásadní přínos

Některé z nejúspěšnějších informačních a komunikačních aplikací jsou tento týden k vidění v Budapešti v rámci evropského týdne elektronického zdravotnictví 2011 English .

V Dánsku například datové sítě umožňují rychlou a efektivní komunikaci mezi pacienty, lékaři a sociálními pracovníky. Takto soustředěné služby již pomohly dohromady ušetřit 1,4 miliardy eur.

V Británii umožnila internetová a telefonní asistenční služba v roce 2008 snížit počet návštěv u lékaře o 2,4 milionu a počet výjezdů sanitek a pohotovostních zásahů o 1,2 milionu.

V italské Lombardii snížili využitím kardiodiagnostických přístrojů, které dovolují lékařům na dálku posuzovat stav pacientů trpících onemocněním srdce, počet opakovaných hospitalizací o 36 % a o 12 % počet návštěv lékařů u pacienta.

Služby zaměřené na pacienty

Informační a komunikační technologie dále například usnadňují lékařům přístup k chorobopisům, urychlují zpracování výsledků laboratorních testů a dovolují přímé zasílání receptů do lékáren.

Podle studie financované Unií, jež byla realizována v Nizozemsku, Spojeném království a v Německu, by mohlo dálkové sledování stavu pacientů snížit jejich úmrtnost o 15 % a dobu, kterou musí trávit v nemocnici, o 26 %.

Digitální agenda

Evropská komise v současné době pracuje na cílených opatřeních, která mají podpořit plošné zavádění informačních a komunikačních technologií v celé Unii. Do 25. května potrvá veřejná konzultace English , kterou v této souvislosti Komise zahájila.

Podklady, jež konzultací získá, využije v legislativních návrzích na období 2012-2020, které hodlá letos předložit. Podpora informačních technologií ve zdravotnictví je součástí tzv. digitální agendy English EU a tzv. politiky Unie inovací English .

Více o informačních a komunikačních technologiích ve zdravotnictví English

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy