Навигационна пътека

Преобразяване на здравеопазването чрез технологиите - 11/05/2011

Ръка на лекар, държаща стетоскоп и излизаща от екрана на лаптоп © istock/Brian Jackson

Информационните и комуникационните технологии помагат на заетите в здравеопазването в ЕС да предоставят по-добри и по-ефикасни услуги на пациентите и същевременно да намаляват разходите за тях.

Застаряващото население, бюджетните съкращения и недостигът на персонал са сред основните предизвикателства, пред които е изправено здравеопазването в ЕС.

За тяхното преодоляване Комисията насърчава правителствата в ЕС да инвестират повече в информационните и комуникационните технологии (ИКТ).

Интернет, защитени мрежи с данни, безжични устройства и онлайн информационни услуги вече помагат на докторите, медицинските сестри и на болниците да предоставят по-добри и по-ефикасни услуги на пациентите, като същевременно намаляват разходите за тях.

Големи ползи

Някои от най-успешните ИКТ приложения са изложени тази седмица в Будапеща, Унгария, като част от Седмицата на електронното здравеопазване 2011 English в ЕС.

Датската мрежа за здравни данни например дава възможност за бърза и ефикасна комуникация между пациентите, лекарите и социалните работници. Подобрените здравни услуги вече са довели до икономии с общ размер от 1,4 млрд. евро.

Във Великобритания онлайн услуга и телефонна линия за помощ са довели до намаляване на ненужните посещения при лекар с 2,4 млн., а курсовете на линейките и посещенията в спешни отделения са намалели с 1,2 млн. през 2008 г.

В италианския регион Ломбардия телекардиологията, позволяваща на кардиолозите да оценяват от разстояние състоянието на пациенти със сърдечни проблеми, е довела до намаление с 36 % на повторния прием в болница и с 12 % на прегледите на пациенти в болниците.

В услуга на пациентите

ИКТ дават по-лесен и по-бърз достъп на лекарите до здравната информация на пациентите и до резултатите от техните изследвания и позволяват изпращането на рецепти директно до аптекарите.

Проучване в Холандия, Великобритания и Германия, финансирано от ЕС, показва, че въвеждането на домашно устройство за теленаблюдение може да намали с 15 % смъртните случаи при пациентите и с 26 % - броя на прекараните от тях дни в болница.

Програма в областта на цифровите технологии

В момента Комисията разработва целенасочени мерки за насърчаване на масовото въвеждане на ИКТ на територията на ЕС. Онлайн обществена консултация English за най-подходящите начини за въвеждането им е отворена за участие до 25 май.

Изказаните мнения ще послужат за основа на предложенията за периода 2012-2020 г., които Комисията възнамерява да представи тази година. Насърчаването на използването на информационните технологии в сферата на здравните услуги е част от програмата за цифрови технологии English и политиките за съюз за иновации English на ЕС.

Повече за ИКТ в здравеопазването English

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки