Sökväg

Bättre skydd för växter, djur och ekosystem - 03/05/2011

En groda tittar upp från en damm © istock/Alasdair Thomson

EU:s nya strategi för den biologiska mångfalden ska rädda växter, djur och livsmiljöer, återställa ekosystemen i EU så långt det går och motverka problemet på ett globalt plan.

Den biologiska mångfalden - dvs. jordens alla olika ekosystem, arter och gener - är hotad. Arter utrotas i skrämmande takt, mellan 100 och 1 000 gånger snabbare än normalt.

I EU är det bara 17 procent av de skyddade arterna och livsmiljöerna och 11 procent av de skyddade ekosystemen som mår bra. Övriga arter, livsmiljöer och ekosystem är på tillbakagång eller hotas av människors verksamhet. Var fjärde djurart riskerar att utrotas, bland annat munksälen i Medelhavet, panterlon på den spanska halvön och en grodart i Grekland.

Den minskade biologiska mångfalden är en enorm förlust som skadar den natur som samhället och ekonomin är beroende av. Tillsammans med klimatet är detta den viktigaste internationella miljöfrågan.

Sex mål

Hittills har insatserna varit för breda och inte tillräckligt effektiva. Man har till exempel inte lyckats nå EU-målet om att stoppa ytterligare förluster. Den nya strategin English , som gäller till 2020, har därför bara sex mål med tillhörande åtgärder som ska

  • se till att de EU-lagar som skyddar fåglar och livsmiljöer följs
  • bevara och förbättra ekosystemen och återställa minst 15 procent av de skadade områdena
  • få jord- och skogsbruket att främja den biologiska mångfalden
  • garantera ett hållbart fiske genom att minska fångsterna till vetenskapligt fastställda gränser senast 2015 - 88 procent av fiskbestånden i EU är överfiskade eller utarmade
  • bekämpa främmande arter som invaderar våra ekosystem och hotar 22 procent av EU:s inhemska arter
  • öka EU:s insatser för att motverka den globala förlusten av biologisk mångfald.

Strategin ligger i linje med EU:s internationella åtaganden enligt FN:s konvention om biologisk mångfald, med bland annat globala mål för 2020.

Den bidrar också till målen i EU:s initiativ om ett resurseffektivt Europa English .

Med en EU-strategi kan medlemsländerna lättare samordna sina insatser mot detta gemensamma problem. Strategin bygger på Natura 2000 English -nätverket med 25 000 naturskyddade områden, som täcker 18 procent av EU:s yta.

Europaparlamentet och rådet ska nu diskutera och godkänna strategin.

Läs mer om den biologiska mångfalden English

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar