Navigacijska pot

Kako ohraniti vrste in habitate - 03/05/2011

Navadna žaba v ribniku v Angliji © istock/Alasdair Thomson

Z novo strategijo ohranjanja biotske raznovrstnosti naj bi do leta 2020 ustavili izumiranje vrst, kolikor mogoče obnovili naravne ekosisteme v EU in več naredili za njihovo ohranitev v svetu.

Biotska raznovrstnost, tj. različnost ekosistemov, vrst in genov, upada povsod v svetu. Vrste izumirajo izjemno hitro, sto do tisočkrat hitreje od naravnega izumiranja.

V Evropski uniji se uspešno razvija samo 17 % vrst in 11 % zavarovanih ekosistemov. Vsi drugi propadajo oziroma so ogroženi zaradi človekove dejavnosti. Izumrtje preti četrtini živalskih vrst, denimo sredozemski medvedici, iberskemu risu in karpatskemu pupku.

Upadanje biotske raznovrstnosti pomeni neprecenljivo škodo za naravne sisteme, od katerih sta odvisna naša družba in gospodarstvo. Skupaj s podnebnimi spremembami je največji izziv za človeštvo.

Nova strategija

Evropska unija se je upadanja biotske raznovrstnosti v preteklem desetletju lotila preširoko in premalo učinkovito. Ni ji uspelo uresničiti skupnega cilja in zaustaviti nadaljnjega izumiranja. Nova strategija English , ki bo veljala do leta 2020, se zato osredotoča predvsem na šest prednostnih nalog in ustreznih ukrepov:

  • uveljavitev predpisov EU glede varstva ptic in habitatov,
  • ohranitev in izboljšanje ekosistemov: obnova najmanj 15 % poškodovanih območij,
  • skrb za biotsko raznovrstnost v kmetijstvu in gozdarstvu,
  • trajnostni ribolov: omejitev ulova na znanstveno določene meje do leta 2015 (88 % ribjih staležev v EU je prelovljenih oziroma izropanih),
  • boj proti invazivnim tujerodnim vrstam, ki danes ogrožajo 22 % domorodnih vrst v EU,
  • ukrepi EU za preprečitev upadanja biotske raznovrstnosti v svetu.

EU s strategijo uresničuje mednarodne dogovore, ki jih je sprejela s podpisom konvencije ZN o biotski raznovrstnosti, med njimi globalne cilje za leto 2020.

Strategija izpolnjuje tudi cilje iz pobude EU za gospodarno ravnanje z viri English .

Vlade držav EU bodo s sodelovanjem na ravni EU laže uskladile skupna prizadevanja. Nova strategija temelji na Naturi 2000 English , omrežju 25 000 varstvenih območij, ki pokrivajo 18 % Evropske unije.

O predlagani strategiji bodo zdaj razpravljali Evropski parlament in države EU.

Več o biotski raznovrstnosti English

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave