Ścieżka nawigacji

Plan ochrony gatunków i siedlisk - 03/05/2011

Żaba trawna (Rana temporaria) wystająca ze stawu, Wielka Brytania © istock/Alasdair Thomson

Celem jest obniżenie do roku 2020 wskaźnika wymierania gatunków, odtworzenie naturalnych ekosystemów w UE oraz wzmożenie wysiłków, aby zapobiec problemowi o skali ogólnoświatowej.

Różnorodność biologiczna na świecie - czyli mnogość ekosystemów, gatunków i różnic genetycznych - jest obecnie zagrożona. Wskaźnik wymierania gatunków jest bardzo wysoki - od stu do tysiąca razy wyższy od naturalnego.

W samej UE dobrze sobie radzi tylko 17 proc. gatunków i siedlisk oraz 11 proc. ekosystemów chronionych przez UE. Reszta ma coraz większe trudności z przetrwaniem, zwłaszcza z powodu działalności człowieka. I tak jednej czwartej gatunków zwierząt grozi wyginięcie, w tym między innymi foce z gatunku mniszek śródziemnomorskich, rysiowi iberyjskiemu i żabie z gatunku Pelophylax cerigensis.

Utrata bioróżnorodności to prawdziwa katastrofa - szkodzi ona naturalnym systemom, od których zależą nasze społeczeństwa i gospodarki. To w tej chwili obok zmian klimatu najpoważniejsze zagrożenie ekologiczne, z jakim zmaga się świat.

Nowa strategia

Unijna strategia zapobiegania utracie różnorodności biologicznej w ciągu ostatnich dziesięciu lat była zbyt szeroko zakrojona i niewystarczająco skuteczna. Nie sprostała realizacji wspólnego celu UE, jakim jest powstrzymanie dalszej utraty bioróżnorodności. Nowa strategia English na lata 2011-2020 koncentruje się wokół sześciu priorytetów i związanych z nimi działań. Priorytety te obejmują:

  • wzmocnienie przepisów UE w zakresie ochrony ptaków i siedlisk
  • utrzymanie i rozwój ekosystemów - odtworzenie co najmniej 15 proc. obszarów, które poniosły straty
  • zapewnienie udziału sektora rolnictwa i leśnictwa w wysiłkach na rzecz poprawy bioróżnorodności
  • zagwarantowanie zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa do roku 2015 poprzez ograniczenie połowów do wielkości określonych naukowo - problem zbyt intensywnej eksploatacji i kurczenia się dotyczy obecnie 88 proc. zasobów rybnych w UE
  • zwalczanie inwazji obcych gatunków na siedliska - zagrażają one obecnie 22 proc. rodzimych gatunków w UE
  • wzmożenie wysiłków ze strony UE na rzecz niedopuszczenia do ogólnoświatowej utraty różnorodności biologicznej.

Strategia ta jest zgodna z zobowiązaniami UE na arenie międzynarodowej podjętymi na mocy Konwencji o różnorodności biologicznej ONZ, która zawiera szereg ogólnoświatowych celów w perspektywie do roku 2020.

Ma ona również umożliwić osiągnięcie celów określonych w inicjatywie UE na rzecz Europy efektywnie korzystającej z zasobów English .

Strategia na poziomie UE jest konieczna, aby pomóc rządom w skoordynowaniu swoich działań w celu wspólnego stawienia czoła problemowi. Będzie ona bazować na sieci Natura 2000 English , która składa się z 25 tys. obszarów ochrony przyrody stanowiących 18 proc. powierzchni UE.

Propozycję strategii mają teraz przedyskutować i zatwierdzić Parlament Europejski i rządy UE.

Więcej na temat różnorodności biologicznej English

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki