Kruimelpad

Plan voor de bescherming van soorten en habitats - 03/05/2011

Een bruine kikker (Rana temporaria) in een Britse plas © istock/Alasdair Thomson

Een nieuwe aanpak voor de biodiversiteit moet er tegen 2020 voor zorgen dat soorten minder snel uitsterven, natuurlijke ecosystemen in de EU zich herstellen, en de biodiversiteit wereldwijd meer bescherming krijgt.

Er dreigt gevaar voor de wereldwijde biodiversiteit, ofwel de verscheidenheid aan ecosystemen, soorten en genetische verschillen. Soorten sterven zeer snel uit, honderd tot duizend maal zo snel als normaal.

In de EU stellen maar 17% van de soorten en habitats en 11% van de door de EU beschermde ecosystemen het goed. De andere staan onder druk, vooral door menselijke activiteit, of gaan achteruit. Zo zijn ongeveer een kwart van alle diersoorten met uitsterven bedreigd, met inbegrip van de Mediterrane monniksrob, de Spaanse lynx en de Karpathoskikker.

Het verlies aan biodiversiteit is een ramp voor de natuurlijke systemen waarvan onze samenleving en economie afhangen. Samen met klimaatverandering is dit het grootste milieuprobleem waarmee onze planeet kampt.

Een nieuwe aanpak

De EU-aanpak van het afgelopen decennium was te ruim en niet doeltreffend genoeg. Ze volstond niet om het verlies aan biodiversiteit te stoppen, ook al was dat de gemeenschappelijke EU-doelstelling. In een nieuwe strategie English tot 2020 wordt gekozen voor zes duidelijke prioriteiten:

  • handhaving van EU-wetgeving over vogels en habitats
  • instandhouding en verbetering van ecosystemen, en ten minste 15% van de beschadigde gebieden herstellen
  • aanwenden van land- en bosbouw om de biodiversiteit te bevorderen
  • duurzaam gebruik van visbestanden door tegen 2015 wetenschappelijk bepaalde vangstlimieten te hanteren; 88% van de visbestanden van de EU worden momenteel overbevist of uitgeput
  • invasieve exoten bestrijden; momenteel bedreigen ze 22% van de inheemse soorten
  • grotere bijdrage van de EU aan de strijd tegen het wereldwijde biodiversiteitsverlies

Deze strategie sluit aan bij de verbintenissen uit het VN-verdrag inzake biologische diversiteit dat voor 2020 wereldwijde doelstellingen heeft vastgelegd.

Ook helpt de strategie voor de doelstellingen van het Europees initiatief Efficiënt gebruik van hulpbronnen English .

Gemeenschappelijke problemen moeten de regeringen op EU-niveau gecoördineerd aanpakken. Er zal worden voortgebouwd op het Natura 2000 English -netwerk van 25 000 beschermde natuurgebieden die 18% van de oppervlakte van de Unie uitmaken.

Dit voorstel gaat nu voor bespreking en goedkeuring naar het Europees Parlement en de EU-regeringen.

Meer over biodiversiteit English

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links