Naršymo kelias

Rūšių ir buveinių apsaugos planas - 03/05/2011

Galvą iš vandens iškišusi pievinė varlė © istock/Alasdair Thomson

Įgyvendinant naują biologinės įvairovės apsaugos planą siekiama iki 2020 m. sulėtinti spartų rūšių nykimo tempą, atkurti Europos Sąjungoje kuo daugiau natūralių ekosistemų ir dėti daugiau pastangų, kad būtų išvengta pasaulinio masto problemų.

Viso pasaulio biologinei įvairovei - daugeliui ekosistemų, rūšių ir genetinei įvairovei - gresia pavojus. Rūšys nyksta itin sparčiai - nuo 100 iki 1000 kartų greičiau, negu tai vyktų natūraliai.

Europos Sąjungoje pavojus negresia tik 17 % rūšių ir buveinių ir 11 % ES saugomų ekosistemų. Visos kitos rūšys, buveinės ir ekosistemos kenčia dėl žmonių veiklos arba nyksta. Pavyzdžiui, pavojus išnykti gresia ketvirtadaliui gyvūnų rūšių. Tarp jų - Viduržemio jūros ruonis vienuolis, Ispanijos lūšis ir Karpato varlė.

Biologinės įvairovės mažėjimas - milžiniškas praradimas, nes dėl to sutrinka gamtos sistemos, nuo kurių yra priklausomos mūsų visuomenė ir ekonomika. Biologinės įvairovės mažėjimas ir klimato kaita - didžiausios šiandienos pasaulio aplinkos problemos.

Nauja strategija

Veiksmai, kuriais Europos Sąjunga pastarąjį dešimtmetį bandė pažaboti biologinės įvairovės nykimą, buvo pernelyg įvairūs ir nepakankamai efektyvūs. Jais nepavyko pasiekti bendro Europos Sąjungos tikslo užkirsti kelią tolesniam nykimui. Naujoje strategijoje English , kuri bus įgyvendinama iki 2020 m., dėmesys sutelkiamas į šešis prioritetinius tikslus ir jiems pasiekti skirtas priemones. Šie tikslai:

  • įgyvendinti paukščių ir buveinių apsaugos ES teisės aktus,
  • išsaugoti ir turtinti ekosistemas - atkurti bent 15 % nualintų ekosistemų,
  • siekti, kad žemės ūkio veikla ir miškininkystė prisidėtų prie biologinės įvairovės būklės gerinimo,
  • užtikrinti, kad žuvų ištekliai būtų naudojami tausiai, - iki 2015 m. taip sumažinti sugaunamų žuvų kiekį, kad jis neviršytų moksliniais metodais nustatytos ribos (88 % ES žuvų išteklių šiuo metu yra pereikvojami arba gerokai sumažėję),
  • kovoti su invazinėmis svetimomis rūšimis, kurios šiuo metu kelia grėsmę 22 % ES vietinių rūšių,
  • padidinti ES indėlį stabdant biologinės įvairovės nykimą pasaulyje.

Ši strategija atitinka ES tarptautinius įsipareigojimus pagal JT biologinės įvairovės konvenciją, tarp jų - įsipareigojimą pasiekti tam tikrus pasaulinius tikslus iki 2020 m.

Be to, ja siekiama ES iniciatyvos "Tausiai išteklius naudojanti Europa" English tikslų.

ES lygmens strategija vyriausybėms bus padedama koordinuoti savo veiklą sprendžiant bendras problemas. Bus remiamasi 25 000 saugomų vietovių, kurios užima 18 % ES ploto, tinklu "Natura 2000" English .

Šis pasiūlymas bus pateiktas Europos Parlamentui ir ES vyriausybėms aptarti ir patvirtinti.

Daugiau apie biologinę įvairovę English

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?

Naudingos nuorodos