Cosán nascleanúna

Plean chun speicis is gnáthóga a chosaint - 03/05/2011

Frog (Rana temporaria) is é ag féachaint amach as lochán sa Bhreatain© istock/Alasdair Thomson

Cur chuige nua chun an bhithéagsúlacht a chothabháil, atá dírithe ar ráta díofa ard na speiceas a ísliú faoi 2020, éiceachórais nádúrtha san AE a athshlánú a mhéad is féidir, agus a chion a dhéanamh chun fadhb dhomhanda a sheachaint.

Tá an bhithéagsúlacht faoi bhagairt - sin raon leathan na n-éiceachóras, na speiceas is na n-éagsúlachtaí géiniteacha. Tá ráta díofa na speiceas an-ard - idir 100 agus 1 000 oiread an ráta nádúrtha.

Laistigh den AE, níl ag ráthú ach 17% na speiceas agus na ngnáthóg agus 11% na n-éiceachóras a chosnaíonn an AE. Tá an fuílleach faoi bhrú, ó ghníomhaíocht an duine don chuid is mó, nó tá meath orthu. Mar shampla, tá ceathrú na speiceas ainmhithe i mbaol a ndíofa, ina measc rón manaigh na Meánmhara, an lincse Ibéarach agus frog na Karpathos.

Caill thubaisteach is ea dul in éag an bithéagsúlachta - a loiteann na córais nádúrtha a bhfuil ár sochaí is ár ngeileagar ag brath orthu. Fara athrú na haeráide, sin an dúshlán comhshaoil is mó atá os comhair an domhain.

Cur chuige úr

Le breis is deich mbliana anuas, bhí cur chuige an AE faoi chaill na bithéagsúlachta róleathan agus níor leor a éifeacht. Theip air comhchúspóir an AE a bhaint amach, sin breis cailliúna a chosc. I straitéis nua English , a bheidh i bhfeidhm go 2020, is déine a dhírítear ar 6 sprioc tosaíochta is ar bhearta a bhaineann leo. Ar na spriocanna sin tá:

  • dlíthe an AE a chosnaíonn éin agus gnáthóga a chur i bhfeidhm
  • éiceachórais a chothabháil agus a fheabhsú - ar a laghad 15% na réimsí a loiteadh a athshlánú
  • an fheirmeoireacht is an fhoraoiseacht a chur ag feidhmiú ar mhaithe leis an mbithéagsúlacht
  • úsáid inbhuanaithe na n-acmhainní iascaigh a chinntiú trí ghabhálacha éisc a laghdú faoi 2015 go teorainneacha a shocrófar go heolaíochtúil - faoi láthair déantar róshaothrú ar 88% de stoic éisc an AE, sin nó tá laghdú mór orthu
  • comhrac le speicis choimhthíocha a dhéanann ionradh ar ghnáthóga - agus atá ag bagairt ar 22% de speicis dhúchais an AE faoi láthair
  • cion an AE chun caill dhomhanda na bithéagsúlacha a threisiú

Tá an straitéis ag teacht le gealltanais idirnáisiúnta an AE faoi choinbhinsiún na NA um éagsúlacht bhitheolaíochta, lena ngabhann sraith spriocanna domhanda i gcomhair 2020.

Tá faoi freisin na spriocanna a bhaint amach atá socraithe ag tionscnamh Eoraip thíosach ar acmhainní English an AE.

Ní mór cur chuige ag leibhéal an AE le cabhrú leis na rialtais a ngníomhaíocht a chomhordú le tabhairt faoi fhadhb atá ag cách. Beidh sé ag tógáil ar líonra Natura 2000 English ina bhfuil 25 000 réimse ina gcosnáitear an dúlra, is a chlúdaíonn 18% den AE.

Anois cuirfear an togra chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig rialtais an AE lena phlé is a fhormheas.

Breis eolais faoin mbithéagsúlacht English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links