Sti

Plan for beskyttelse af arter og levesteder - 03/05/2011

En almindelig frø (Rana temporaria) kigger op fra en engelsk sø © istock/Alasdair Thomson

Ny strategi til bevaring af biodiversitet skal nedbringe de høje udryddelsesrater for arter inden 2020, genoprette de naturlige økosystemer i EU så vidt muligt og i højere grad bidrage til at løse et globalt problem.

Den globale biodiversitet - de mange økosystemer, arter og genetiske forskelle - er truet. Vi mister arter foruroligende hurtigt - mellem 100 og 1 000 gange hurtigere end det naturlige tempo.

Inden for EU klarer kun 17 % af vores arter og levesteder og 11 % af de EU-beskyttede økosystemer sig godt. Resten er under pres, særlig på grund af menneskelig aktivitet, eller faldende. F.eks. er en fjerdedel af dyrearterne i risiko for udryddelse, herunder bl.a. Middelhavets munkesæl, den iberiske los og frøen fra Karpathos.

Den svindende biodiversitet er et kæmpe tab - der skader de naturlige systemer, vores samfund og økonomi afhænger af. Sammen med klimaforandringerne er dette den største udfordring for miljøet verden over.

En ny strategi

EU's strategi for at håndtere tabet af biodiversitet over de seneste årtier har sigtet for bredt og ikke været effektiv nok. Den har ikke formået at nå EU's fælles mål om at standse yderligere tab. En ny strategi English , der løber indtil 2020 lægger vægt på seks prioriterede mål og tilhørende tiltag. De sigter mod at:

  • håndhæve EU's regler for beskyttelse af fugle og levesteder
  • bevare og forbedre økosystemerne - og genoprette mindst 15 % af de ødelagte områder
  • involvere landbrug og skovbrug i forbedring af biodiversiteten
  • sikre bæredygtig udnyttelse af fiskeriressourcerne ved at reducere fangsterne til videnskabeligt fastsatte grænser inden 2015 - 88 % af EU's fiskebestande overfiskes lige nu og er stærkt reduceret
  • bekæmpe fremmede arter, der invaderer levesteder - og på nuværende tidspunkt truer 22 % af EU's hjemmehørende arter
  • intensivere EU's bestræbelser på at forebygge tabet af biodiversitet på globalt plan

Strategien er i tråd med EU's internationale forpligtelser efter FN-konventionen om den biologiske mangfoldighed, der omfatter et sæt globale mål for 2020.

Den sigter også mod at nå målene i EU's initiativ om et ressourceeffektivt Europa English .

Det er nødvendigt med en strategi på EU-plan for at hjælpe medlemslandene med at koordinere deres tiltag for at løse et fælles problem. Den vil bygge på Natura 2000-nettet English af 25 000 naturbeskyttede områder, der dækker 18 % af EU.

Forslaget skal nu drøftes i og godkendes af Europa-Parlamentet og EU's medlemslande.

Mere om biodiversitet English

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links