Navigatsioonitee

Euroopa rohelised pealinnad - 22/10/2010

Vitoria-Gasteiz ja Nantes on Euroopa rohelised pealinnad vastavalt 2012 ja 2013. aastal

Pärast Stockholmi 2010. aastal ja Hamburgi 2011. aastal on Hispaania linna Vitoria-Gasteiz ning Prantsusmaa linna Nantes'i kord saada tunnustatud nende jõupingutuste eest keskkonda säästva linnakeskkonna saavutamisel.

2012. aasta roheliseks pealinnaks nimetatud Vitoria-Gasteizi kesklinn on ümbritsetud laiaulatusliku rohelise vööndiga, mis annab linna elanikkonnale võimaluse elada avatud rohelisest ruumist 300 m raadiuses. Kõnealune linn on teinud samuti suuri jõupingutusi vee tarbimise vähendamiseks ning seadnud sihiks tarbida vähem kui 100 liitrit vett elaniku kohta päevas.

2013. aasta rohelise pealinna tiitli võitnud Nantes on kehtestanud ambitsioonika transpordipoliitika. See on esimene Prantsusmaa linn, mis taastas trammiliikluse. Edumeelne transpordipoliitika on aidanud vähendada õhusaastet ning 2020. aastaks loodetakse vähendada CO2 heitmeid veerandi võrra.

Rohelise pealinna tiitel antakse igal aastal sellele Euroopa linnale, kes on märkimisväärselt panustanud keskkonnakaitsesse ning jätkusuutlikusse arengusse. Žürii hindab linnasid 11 keskkonnanäitaja järgi, milleks on näiteks kliimamuutuste vastu võitlemine kohalikul tasandil või reoveekäitlus.

Viiest eurooplasest neli elavad tänapäeval linnastus. Nende elukvaliteet sõltub seega suurel määral asjaomase linna poolt linnakeskkonna parandamiseks tehtavatest jõupingutustest, samuti roheliste vööndite loomisest ning jäätmekäitlusest või ühistranspordi arendamisest.

Rohelise pealinna tiitli võitnud linnad peaksid olema eeskujuks linnade säästva arengu saavutamisel.

Lugege täiendavalt Euroopa rohelise pealinna tiitli kohta
Vitoria-Gasteiz − 2012. aasta Euroopa rohelise pealinna tutvustus
Nantes − 2013. aasta Euroopa rohelise pealinna tutvustus

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad