Cesta

Města v Evropě stále více dbají na životní prostředí. - 22/10/2010

Evropskými zelenými městy pro roky 2012 a 2013 budou Vitoria-Gasteiz a Nantes.

Pro rok 2010 byl evropským zeleným městem vyhlášen Stockholm a pro rok 2011 Hamburk. Nyní přichází řada na španělskou Vitorii-Gasteiz a francouzské Nantes. I tato dvě města byla oceněna za opatření, která podnikla v zájmu zlepšení stavu životního prostředí.

Evropským zeleným městem pro rok 2012 bylo vyhlášeno španělské město Vitoria-Gasteiz. Jeho centrum obklopuje široký pás zeleně – v tomto městě si totiž vytkli za cíl, aby všichni obyvatelé bydleli maximálně 300 metrů od zelené plochy. Ve městě byla rovněž přijata opatření proti plýtvání vodou: spotřeba na jednu osobu a den by neměla překročit 100 litrů.

Pro rok 2013 bylo podobně oceněno francouzské město Nantes. To má velmi ambiciózní dopravní politiku. Je prvním francouzským městem, které znovu zavedlo tramvaje, má dnes velmi čisté ovzduší a chce podstatně snížit své emise oxidu uhličitého (v roce 2020 by jich mělo vypouštět o čtvrtinu méně).

Evropským zeleným městem jsou každoročně vyhlašována města, která dosáhla výjimečných výsledků v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. Porota hodnotí města na základě jedenácti environmentálních kritérií (např. jak přispívají k boji proti změně klimatu, jak nakládají s odpadními vodami apod.)

Čtyři pětiny Evropanů v současné době žijí v městských aglomeracích. Kvalita jejich života proto do značné míry závisí na tom, jaké kroky podniká správa jednotlivých měst pro to, aby se zlepšilo městské prostředí, aby se zvýšil podíl zeleně na území měst, aby se s odpady nákladalo ekologickým způsobem a aby se rozvíjela veřejná doprava.

Zkušenosti s úspěšnými opatřeními z oceněných měst mohou v zájmu udržitelného rozvoje využít i v dalších městských oblastech.

Další informace o ceně „Evropské zelené město“
Prezentace Vitorie-Gasteizu, evropského zeleného města pro rok 2012
Prezentace Nantes, evropského zeleného města pro rok 2013

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy