Навигационна пътека

Европейските градове се раззеленяват - 22/10/2010

Витория-Гастеис и Нант са избрани за "европейски зелени столици" за 2012 г. и 2013 г.

След Стокхолм English през 2010 г. иХамбург English за 2011 г., дойде редът на Витория-Гастеис (Испания) и Нант (Франция) да бъдат възнаградени за усилията си за създаване на екологосъобразно градско пространство.

Във Витория-Гастеис, определена за "зелена столица" за 2012 г., центърът е обграден с голям зелен пояс така, че всички жители живеят на по-малко от 300 метра от зелена площ. Градът също така е положил много усилия за намаляване на потреблението на вода, като целта е това потребление да бъде сведено под 100 литра на човек дневно.

Лауреатът за 2013 г. Нант е заложил на амбициозна политика в областта на транспорта. Нант, който е първият френски град, въвел електрическите трамваи, днес се радва на завидно качество на въздуха и смята да намали с една четвърт емисиите си на CO2 до 2020 г.

С наградата за зелена столица всяка година биват отличавани европейски градове, положили големи усилия за опазване на околната среда и за устойчиво развитие. Решението на журито се основава на 11 екологични критерия, сред които са местният принос в борбата с изменението на климата или пречистването на отпадните води.

В момента четири пети от европейците живеят в гъсто населени градски райони. Поради това тяхното качество на живот зависи до голяма степен от усилията, положени от градовете, за подобряване на градската околна среда - както чрез създаване на зелени площи, така и чрез управление на отпадъците или развитие на обществения транспорт.

Целта на наградата за зелена столица е градовете-победители да се превърнат в модел за подражание по отношение на устойчивото градско развитие.

Повече информация за наградата "Европейска зелена столица" English
Представяне на Витория-Гастеис, европейска зелена столица за 2012 г. English
Представяне на Нант, европейска зелена столица за 2013 г. English

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки