Navigatsioonitee

Internetipõhise müügi luubi alla võtmine kaitseb tarbijaid - 16/09/2010

Kahte paberilehte hoidvad mehe käed arvutiklaviatuuril © iStockphoto.com/webphotographeer

Enamus elektroonikakaupu müüvaid veebisaite on ELi tarbijakaitse eeskirjadega kooskõlas, samas kui 60% pileteid müüvatest saitidest neid eirab.

Euroopa Komisjon teatas täna, et elektroonikakaupu müüvate saitide rangem kontroll on viinud neist enamuse ELi tarbijakaitse eeskirjadega vastavusse.

Eelmisel aastal toimunud elektroonikakaupu müüvate saitide "haarangu" English käigus avastati, et üksnes 44% neist täitis ELi eeskirju. Tarbijakaitsevoliniku John Dalli sõnul tuvastati hiljuti toimunud järelkontrolli käigus, et nüüdseks on 84% asjaomastest saitidest eeskirjadega vastavuses. Ülejäänute suhtes võetakse jõustamismeetmeid.

"Tulemused näitavad, et kontrollidest on kasu," jätkas Dalli.

Eelmisel aastal avastatud probleemid saitidel, mis müüvad selliseid kaupu nagu digikaamerad ja muusikamängijad, olid seotud eksitava teabega tarbijaõiguste ja lõpphindade kohta ning kaupmehe puuduvate kontaktandmetega.

Käesoleval aastal on ELil käsil kultuuri- ja spordiürituste pileteid müüvate internetisaitide English kontrollimine. Käimasoleva kontrolli käigus on tuvastatud, et 60% neist rikub tarbijaeeskirju.

Komisjon on kontrollinud 414 saiti, millest 40% on nõuetele vastavad. Riiklikud ametiasutused tegelevad ülejäänud 247 suhtes jõustamismeetmete võtmisega. Peamised probleemid olid seotud puuduliku hinnainfo ning ebaõiglaste müügitingimustega.

Tarbijad peaksid tähelepanelikud olema puuduva, ebatäieliku või eksitava hinnainfo (74% probleemsetest saitidest), ebaõiglaste müügitingimuste (73%) ning kaupmeest käsitleva teave puudumise, ebatäielikkuse või eksitavuse suhtes (48%).

Pärast probleemsete saitide tuvastamist uurivad riiklikud tarbijakaitseasutused neid tähelepanelikumalt; nad võtavad saidihalduritega kahtlustatavate rikkumiste osas ühendust ning nõuavad viimastelt parandusmeetmete võtmist.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad