Sökväg

Naturkatastrofer - EU-länderna hjälper varandra - 13/08/2010

Plan som sputar vatten över en skogsbrand© EU

EU-centrum samordnar katastrofhjälp till behövande länder.

Varje sommar brukar flera länder i Europa drabbas av kraftiga översvämningar och bränder och 2010 har inte varit något undantag. EU:s övervaknings- och informationscentrum English ser till att de drabbade länderna får omedelbar hjälp.

Centrumet i Bryssel är öppet dygnet runt och övervakar katastrofsituationer i hela världen, både naturkatastrofer och nödsituationer som orsakats av människan. Uppgiften är att samordna EU:s resurser för katastrofinsatser och fungera som en sambandscentral mellan de drabbade länderna och de länder som erbjuder hjälp. När det kommer in en begäran om hjälp skickas den ut till tänkbara givarländer. Man försöker sedan matcha erbjudanden om hjälp till det verkliga behovet på plats. Förutom att samla ihop utrustning och förnödenheter kan centrumet också skicka ut fältexperter till olika katastrofområden.

I juli begärde t.ex. Portugal utrustning för att bekämpa skogsbränder. Tre länder svarade genast och Portugal tog tacksamt emot Italiens erbjudande om två vattenbombplan.

Tidigare i sommar kom ett larm från Rumänien där 25 personer miste livet i översvämningar. På bara några timmar kom erbjudanden om hjälp från fyra EU-länder.

Centrumet kommer möjligen att få en viktigare roll inom en snar framtid. Under de senaste åren har skogsbränder, översvämningar och torka blivit allt vanligare i Europa. Därför krävs framförallt bättre förebyggande åtgärder.

EU-kommissionen vill omvandla övervaknings- och informationscentrumet till ett operativt centrum med egna resurser som kan användas omedelbart. Det finns också planer på ett EU-omfattande nätverk för katastrofutbildning och ett varningssystem.

Det nuvarande systemet kan också användas av länder utanför EU, förutsatt att EU går med att bidra med insatser. EU har bland annat gripit in efter jordbävningarna i Chile och Haiti och oljeutsläppet i Mexikanska gulfen.

Ryssland har nyligen drabbats av flera förödande skogsbränder. De ryska myndigheterna har inte bett EU-centrumet om hjälp, men flera EU-länder har ändå deltagit i släckningsarbetet. Kommissionens vice ordförande Catherine Ashton har också framhållit att EU är redo att hjälpa till, både under och efter katastrofen.

Läs mer om civilskyddet i EU English

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar