Navigatsioonitee

Reageerimine suurõnnetustele: riikide vastastikuse abi tõhustamine - 13/08/2010

Lennuk metsatulekahju kustutamas © EU

EL koordineerib hädaabi ja muud abi seda vajavatele riikidele.

Euroopas tähendab suveaeg sageli hävitavaid üleujutusi ja põlenguid ning 2010. aasta ei ole selles suhtes erand. ELi seire- ja teabekeskus English jälgib, et suurõnnetusest tabatud riigid saaksid kohest abi.

Brüsselis 24/7 tegutsev keskus jälgib hädaolukordade tekkimist üle kogu maailma ning koordineerib ELi ressursse abioperatsioonide teostamiseks. Keskus tegeleb nii inimtekkeliste kui loodusõnnetustega ning on riikidevaheliseks ühenduslüliks. Abipalve laekumisel teavitavad keskuse töötajad võimalikke doonorriike ning sobitavad abipakkumisi vajadustele kohapeal. Lisaks varustuse ja muude tarvikute koondamisele võib keskus lähetada õnnetuspaikadesse ka välieksperte.

Näiteks juulis palus Portugal varustust metsatulekahjudega võitlemiseks. Liikmesriigid reageerisid koheselt ning rakendust leidis Itaalia pakkumine kahe kustutuslennuki osas.

Varem andis Rumeenia häire seoses ränkade üleujutustega, milles hukkus 25 inimest, ning ELi liikmesriigid pakkusid juba mõni tund hiljem oma abi.

Keskus võib varsti omandada suurema rolli. Viimastel aastatel on metsatulekahjud, üleujutused ja põuad muutunud Euroopas sagedasemaks ja rängemaks, mistõttu on vaja nende ennetamisele keskenduvat poliitikat.

Komisjon tahab muuta teabe- ja seirekeskuse tõeliseks toimivaks keskuseks, millel on oma ressursid koheseks kasutamiseks. Kuju võtavad ka plaanid seoses üleeuroopalise suurõnnetusteks valmisoleku koolitamise võrgustiku ning varajase hoiatamise süsteemiga.

2001. aastal käivitatud mehhanismis võivad osaleda ka ELi mittekuuluvad riigid, keda EL on nõus abistama. Nii oli see maavärinate korral Haitil ja Tšiilis ning ka hiljutise õlilekke puhul Mehhiko lahes.

Viimasel ajal laastavad Venemaad tulekahjud ning kuigi Venemaa pole veel seire- ja teabekeskuse poole pöördunud, osutavad paljud ELi liikmesriigid juba talle abi. Euroopa Komisjoni asepresident Catherine Ashton väljendas ELi valmisolekut osutada abi nii selle suurõnnetuse ajal kui ka pärast seda.

Lisateave Euroopa kodanikukaitse kohta English

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad