Cesta

EU koordinuje solidaritu mezi zeměmi - 13/08/2010

Letadlo hasící lesní požár © EU

EU koordinuje poskytování okamžité pomoci zemím v nouzové situaci.

Letní období v Evropě bývají často poznamenána výskytem ničivých povodní a požárů. Ani rok 2010 není výjimkou. Monitorovací a informační středisko (MIC) English EU, které vzniklo v roce 2001, se stará o to, aby se postiženým zemím dostalo co nejrychlejší pomoci.

Nepřetržitá služba bruselského střediska sleduje mimořádné události na celém světě a mobilizuje zdroje EU určené na okamžitou humanitární pomoc. Svou činností zaměřenou na řešení všech druhů katastrof, zapříčiněných člověkem nebo přírodními živly, sehrává Monitorovací a informační středisko důležitou úlohu zprostředkovatele pomoci mezi zeměmi. Jakmile přijde žádost o pomoc, pracovníci střediska zalarmují potenciální dárcovské státy a hledají způsob, jak sladit nabídky pomoci s potřebami v místě katastrofy. Vedle obstarání vybavení a materiálu může středisko vyslat na místo i potřebné odborníky.

Například Portugalsko požádalo v červenci o vybavení na boj s lesními požáry. Na tuto žádost okamžitě zareagovaly tři státy, z nichž byla nakonec vybrána Itálie, která poskytla dva hasičské vodní bombardéry.

Na středisko se nedávno obrátilo i Rumunsko v souvislosti s mohutnými záplavami, při nichž zahynulo 25 lidí. Během pár hodin byla Rumunsku nabídnuta pomoc čtyř států EU.

Úloha střediska by se mohla již brzy ještě posílit. V posledních letech Evropu čím dál častěji postihují závažné lesní požáry, povodně a období sucha. To vyvolává potřebu zavést další preventivní opatření.

Komise hodlá přeměnit Monitorovací a informační středisko na skutečné operační centrum, které bude mít vlastní zdroje a bude moci tyto zdroje okamžitě použít. Rovněž se rýsují plány na vytvoření evropské školící sítě zaměřené na zvládání katastrof a spuštění celoevropského systému včasné výstrahy.

Středisko mohou rovněž oslovit země, které nejsou součástí EU, ale kterým byla pomoc ze strany EU přislíbena. Tak tomu bylo v případě zemětřesení na Haiti a v Chile nebo nedávné ropné katastrofy v Mexickém zálivu.

Katastrofálními požáry je nyní sužováno Rusko. Jeho představitelé sice ještě nepožádali MIC o pomoc, řada států EU však již v oblasti pomáhá. Podle místopředsedkyně Komise Catherine Ashtonové je EU je připravena poskytnout náležitou podporu v boji proti požárům i při likvidaci jejich následků.

Další informace o evropské civilní ochraně English

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy