Navigatsioonitee

Bulgaaria ja Portugal on nende riikide hulgas, kus on puhtamaid supluskohad - 10/06/2010

Mererand Kreekas © EL

Suplusvee kvaliteet on veidi langenud, kuid suurem osa Euroopa mererandadest, järvedest ja jõgedest on suplemiseks piisavalt puhtad.

Sel suvel randa siirduvad eurooplased ei pea suplusvee kvaliteedi pärast muret tundma. Ligikaudu 96% mererandadest ning 90% jõgedest ja järvedest vastavad ELi veekogude puhtust käsitlevatele miinimumstandarditele.

ELi aruanne põhineb 2009. aastal nendest veekogudest võetud proovidele, kus suplemine on lubatud või vähemalt ei ole see keelatud.

Rannikuvetes olid tulemused umbes samad, mis 2008. aastal. Kuid siseveekogude puhul täheldati kerget kvaliteedi langust. Eelmisel aastal tunnistati 92% testitud siseveekogudest puhtaks.

Iga-aastast asjaomast aruannet koostav Euroopa Keskkonnaagentuur märkis, et sellised aastakõikumised ei ole ebatavalised. Kuid agentuur kutsus siiski üles täiendavatele jõupingutustele suplusvee kvaliteedi tagamiseks.

Suplusvett kontrollitakse igal aastal füüsilise, keemilise ja bakterioloogilise reostuse suhtes. Liikmesriigid peavad vastama ELi õigusaktidega kehtestatud miinimumstandarditele, kuid võivad teha veelgi rohkem, vastates ka täiendavatele rangematele kriteeriumidele.

Näiteks 2008. aastal olid puhtaimad veekogud Kreekas, Küprosel ja Maltal. 90% asjaomaste riikide supluskohtadest vastas rangematele kriteeriumidele. Samuti ka Bulgaaria ja Portugal, kes parandasid oma veekogude kvaliteeti võrreldes eelmise aastaga märkimisväärselt.

2009. aastal kontrolliti ligikaudu 20 600 supluspiirkonda. Kaks kolmandikku neist olid rannikuäärsed supluskohad. Rangematele kriteeriumidele vastas ligikaudu 89% rannikuäärsetest ning 71% järve- ning jõeäärsetest supluskohtadest.

Selleks, et kontrollida, kas teie lemmik supluskoht on piisavalt puhas, lugege asjaomast aruannet DeutschEnglishfrançaisPDF või külastage uut interaktiivset portaali Eye On Earth - Water Watch English .

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad