Sökväg

Gröna veckan - idéverkstad för naturskydd - 01/06/2010

Affisch för Gröna veckan 2010 ©EU

På EU:s årliga miljökonferens den 1-4 juni i Bryssel samlas tusentals deltagare för att diskutera biologisk mångfald.

Hur kan vi stoppa förlusten av arter, naturtyper och ekosystem utan att inverka på den ekonomiska utvecklingen? Det är ett av det moderna samhällets största problem.

Experter från hela världen samlas i Bryssel i veckan för att försöka hitta en lösning.

Ämnet är högaktuellt. Att stoppa förlusten av biologisk mångfald är ett av EU:s viktigaste miljömål. FN har dessutom utnämnt 2010 till Internationella året för biologisk mångfald English .

Över 3 000 forskare, företagsledare, miljöorganisationer och beslutsfattare deltar i Gröna veckan English , som konferensen också kallas.

Med biologisk mångfald menas naturens variationsrikedom av växter, djur och livsmiljöer. Det handlar också om genetisk variation. Den här mångfalden av livsmiljöer och arter behövs för att jordens ekosystem ska kunna fortleva.

Människan har orsakat enorma förluster i den biologiska mångfalden genom att förstöra livsmiljöer för växter och djur. Enligt FN dör nu arter ut 100 till 1 000 gånger snabbare än normalt. En tredjedel av de 1,75 miljoner växt- och djurarter som vi känner till hotas av utrotning.

På konferensen tar man upp vikten av biologisk mångfald, varför den minskar och hur vi kan vända utvecklingen. Man kommer bland annat att titta på hur Natura 2000 - ett nätverk med naturskyddsområden i EU - fungerar. Dessutom öppnas en ny webbportal med information om den biologiska mångfalden i Europa.

Under Gröna veckan utses också årets vinnare av EU:s miljöpris till företag English . Priset går till företag som gjort klimatarbetet till en del av sin dagliga verksamhet. Fyra priser delas ut till projekt som förenar bra affärsidéer med miljötänkande.

Tio finalister har valts ut bland 141 bidrag - bland annat Siemens, Ecover och Findus.

 

Gröna veckan 2010 English

Biologisk mångfald - vi hänger alla ihop

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar