Navigatsioonitee

Roheline nädal 2010 - bioloogilise mitmekesisuse alane ajurünnak - 01/06/2010

Rohelise nädala 2010 plakat ©EU

Algab ELi iga-aastane keskkonnakonverents, kus tuhanded inimesed osalevad neli päeva kestvatel aruteludel.

Praegusel ajal on üks keerulisemaid küsimusi see, kuidas säilitada bioloogiline mitmekesisus, takistamata samas inimarengut.

Käesoleval nädalal kogunevad eksperdid kogu maailmast Brüsselisse seda küsimust arutama.

Küsimuse püstitamine on õigeaegne. Lisaks sellele, et bioloogilise mitmekesisuse säilitamine on ELi üks peamisi ülesandeid, on ka ÜRO nimetanud 2010. aasta rahvusvaheliseks bioloogilise mitmekesisuse aastaks English .

Rohelisel nädalal English osaleb üle 3000 teadustöötaja, ärijuhi, keskkonnaaktivisti ja valitsusametniku.

Bioloogiline mitmekesisus tähendab taime- ja loomaliikide ning nende kasvu- ja elupaikade suurt valikut ja küllust. See mõiste hõlmab organismide geneetilisi variatsioone. Maa ökosüsteemide säilitamiseks on vajalik suure hulga looduslike elupaikade ja liikide olemasolu.

Inimesed on taimede ja loomade kasvu- ja elupaikade hävitamisega bioloogilisele mitmekesisusele palju kahju teinud. ÜRO hinnangul on liikide kadumine praegu 100 kuni 1000 korda suurem, kui oleks nende loomulik väljasuremine. Kolmandik teadaolevast 1,75 miljonist looma- ja taimeliigist on ohustatud.

Konverentsil uuritakse bioloogilise mitmekesisuse tähtsust ja seda, miks mitmekesisus ei säili ning kuidas seda suundumust muuta. Eritähelepanu all on Natura 2000 toimimine. Natura 2000 on ELi looduskaitsealade võrgustik. Käivitatakse ka uus veebiportaal, kuhu koondub Euroopa bioloogilist mitmekesisust hõlmav teave.

Rohelise nädala raames antakse välja Euroopa keskkonnaalased ettevõtlusauhinnad English . Nendega tunnustatakse ettevõtteid, kes oma igapäevase tegevusega astuvad vastu kliimamuutustele. Neli auhinda antakse projektidele, kus kaubanduslik taibukus on ühendatud keskkonnateadlikkusega.

141 võistleja seast valitud 10 finalisti hulgas on näiteks Siemens, Grupo Ferrovial, Ecover ja Findus.

 

Roheline nädal English

Bioloogiline mitmekesisus puudutab meid kõiki

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad