Sti

Grøn uge 2010 - brainstorm om biodiversitet - 01/06/2010

Plakat til grøn uge 2010 ©EU

EU's årlige miljøkonference samler tusindvis af deltagere til fire dages grøn debat.

Hvordan standser vi tabet af biodiversitet uden at hæmme vores egen udvikling? Det er et af tidens vigtigste spørgsmål.

Eksperter fra hele kloden samles i denne uge i Bruxelles til en brainstorming om problemet.

Emnet er højaktuelt. Et af de vigtigste mål for EU's miljøarbejde er nemlig at sætte en stopper for tabet af biodiversitet. FN har også udpeget 2010 som det internationale år for biodiversitet English .

Over 3 000 repræsentanter for forskersamfundet, erhvervslivet, miljøorganisationerne og myndighederne deltager i konferencen kaldet den grønne uge English .

Biodiversitet handler om at bevare tilstrækkelig mange og forskelligartede plante- og dyrearter og levesteder. Det drejer sig bl.a. om at sikre en varieret genetisk sammensætning. En lang række forskellige naturtyper og arter er helt uundværlige for vores økosystemer.

Vi mennesker har gjort enorme indhug i den biologiske mangfoldighed. Vi har ødelagt planter og dyrs levesteder. Ifølge tal fra FN uddør arter 100 til 1 000 gange hurtigere end, hvad der er naturligt. En tredjedel af alle kendte dyre- og plantearter (ca. 1,75 millioner) er truet.

Deltagerne i konferencen skal drøfte, hvilken rolle biodiversiteten spiller, hvorfor den er i tilbagegang, og hvordan vi kan vende udviklingen. De vil i den forbindelse undersøge, hvordan netværket af naturbeskyttelsesområder i EU - Natura 2000 - fungerer, og få et første kig på en ny webportal, der samler oplysninger om biodiversitet i Europa.

Den grønne uge danner også ramme om overrækkelsen af dette års europæiske miljøpris English . Den går til virksomheder, der gør en daglig indsats for at bekæmpe klimaforandringerne. Der uddeles i alt fire priser til virksomhedsprojekter, der formår at kombinere god forretningssans med en miljøbevidst tankegang.

Blandt de 10 finalister - udvalgt blandt 141 tilmeldte - er Siemens, Grupo Ferrovial, Ecover og Findus.

 

Grøn uge English

Biodiversitet - vores fælles ansvar

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links