Navigačný riadok

EÚ zvažuje pre a proti plánu na znižovanie emisií - 27/05/2010

Dym z továrne © EÚ

Podľa najnovšej štúdie sú náklady na boj proti globálnemu otepľovaniu v súčasnosti nižšie ako v roku 2008, kedy EÚ prijala svoje klimatické ciele.

Týždeň pred znovuotvorením rokovaní na pôde OSN o zmene klímy, vydáva EÚ štúdiu English o možnostiach sprísnenia svojich cieľov na zníženie emisií.

EÚ sa pôvodne zaviazala do roku 2020 znížiť emisie skleníkových plnov o najmenej 20 % v porovnaní s hodnotami z roku 1990. Na kodanskej konferencii OSN o zmenách klímy navrhla zvýšiť tento cieľový podiel na 30 %, pokiaľ ju budú nasledovať aj ostatní veľkí znečisťovatelia. Keďže do dnešného dňa nedošlo s týmito krajinami k dohode, ministri životného prostredia EÚ požiadali Komisiu, aby vypracovala štúdiu, ktorej úlohou bolo zistiť, či je EÚ schopná vydať sa touto cestou na vlastnú päsť. Závery štúdie predstavila komisárka pre ochranu klímy, Connie Hedegaardová.

Podľa odhadov štúdie by členské štáty EÚ vyšiel 30 %-ný záväzok 81 miliárd EUR ročne – inak povedané 0,54 % HDP. Hoci by tento záväzok bol v súčasnosti o 33 miliárd EUR drahší ako 20 %-ný záväzok, je to len o 11 miliárd EUR viac ako v roku 2008.

Zníženie nákladov je dôsledkom poklesu dopytu po pohonných látkach počas recesie a zvyšovania cien ropy, ktoré spôsobili zníženie ceny znečisťovania v Európe. EÚ vyžaduje od podnikov v ťažkom priemysle, aby si kupovali povolenia na emisiu plynov, s ktorými môžu obchodovať v európskom priestore. Reagujúc na ceny emisií oxidu uhličitého poklesli náklady na naplnenie dvadsaťpercentného záväzku od roku 2008 o 30 % – t. j. zo 70 miliárd EUR na 48 miliárd EUR ročne.

V štúdii sa uvádza, že posun k vyššiemu záväzku by stimuloval ekonomiku a znížil by závislosť EÚ na dodávkach ropy a zemného plynu zo zahraničia. Zároveň by si Európa pripravila lepšiu východiskovú pozíciu na naplnenie svojho cieľa – znížiť do roku 2050 emisie o 80 %.

Takéto rozhodnutie by oživilo rokovania o otázkach zmeny klímy po sklamaní z Kodane, kde sa hlavní svetoví lídri nedokázali dohodnúť na záväznej medzinárodnej dohode v propech boja proti zmenám klímy. Rokovania OSN, ktoré sú od kodanskej konferencie na bode mrazu, sa znovu otvoria 31. mája.

Komisia vo svojej štúdii skúmala nové možnosti English, ako dosiahnuť masívnejšie zníženie emisií a presun k vyšším záväzkom aj mimo EÚ. Jedným z návrhov je upustiť od udeľovania práv na emisie oxidov uhlíka a naopak odmeňovať týmto spôsobom ekologické podniky.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy