Cosán nascleanúna

Spriocanna astaíochta níos déine á meá ag an AE - 27/05/2010

Deatach ag tonnadh as monarcha © AE

Dar le staidéar, is ísle costas na bhfreagairtí ar an téamh domhanda inniu ná in 2008, nuair a ghlac an AE a chuspóirí d'athrú na haeráide

Agus cainteanna aeráide NA romhainn an tseachtain seo chugainn, d'eisigh an AE staidéar faoi English indéantacht a spriocana do laghdú astaíochtaí a righniú.

Tá gealltanas tugtha cheana féin ag an AE chun astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú 20% ar a laghad ar na leibhéil 1990 faoi 2020. Ag comhdháil aeráide NA i gCóbanhávan gheall an tAontas an sprioc sin a ardú go 30% dá ndéanfaidh tíortha móra eile truailliúcháin amhlaidh. Gan aon aontú go dtí seo, tá na hairí comhshaoil tar éis iarraidh ar an gCoimisiún staidéar a dhéanamh ar an indéantacht don AE amháin. Is í Connie Hedegaard, an Coimisinéir um ghníomhú aeráide, a chuir na torthaí i láthair.

Meastar sa staidéar go gcosnódh an sprioc 30% €81bn sa bhlian ar thíortha an AE le chéile - nó 0.54% den OTI. Sin €33bn sa bhliain sa bhreis ar a gcosnódh an sprioc 20% inniu, ach níl sé ach €11bn níos mó ná praghas 2008.

Sna nithe faoi deara laghdú na gcostas tá an meath in éileamh ar fhuinneamh le linn an chúlaithe agus ardú phraghas na hola, a thiomáin suas an costas chun an Eoraip a thruailliú. Cuireann an AE iallach ar na tionscail throma ceadúnais astaíochta gáis a cheannach, ar féidir iad a thrádáil ar roinnt malartán san Eoraip. Arna bhunú ar phraghsnna carbóin, thit an costas chun an sprioc ceangailteach 20% a chomhlíonadh, thit sé 30% ó 2008, ó €70bn go €48bn sa bhliain.

Deir an staidéar go spreagfadh an sprioc níos airde an geilleagar is go laghdódh sé spleáchas an AE ar ola is ar ghás iasachta. D'éascódh sé ar an Eoraip an cuspóir a chomhlíonadh chun a chuid astaíochtaí a laghdú 80% faoi 2050.

Agus d'fhéadfadh sé anáil na beatha a shéideadh in idirbheartaíocht an haeráid tar éis dhíomá Chóbanhávan, ar theip air comhaontú ceangailteach idirnáisiúnta a bhaint amach chun tabhairt faoi athrú na haeráide. Tá na caintenna NA, atá i leamhsháinn ó Chóbanhávan, le hatosú an 31 Bealtaine.

Fiosraítear sa staidéar English slite chun laghduithe níos mó a fháil agus na himpleachtaí a bhainfeadh le sprioc níos airde ar astachtaí lasmuigh den AE. I measc na roghanna a iniúchtar tá ceadúnais carbóin a choinneáil siar agus na ceadúnais a úsáid mar dhuais do thionscail ghlasa.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links